Lisans Yerleştirme Sınav (LYS) sonuçları açıklandı. Tercih dönemi ise 18 Temmuz’da başladı. Üniversite tercihi 26 Temmuz 2017 tarihinde saat 23.59’a kadar, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik numaranız ve şifreniz ile birlikte yapacaksınız.

Sahip olduğunuz akademik başarıyı yaşamınızın tümüne yayabilme yolculuğunda öğrenim göreceğiniz Üniversite kritik bir öneme sahip. Peki, hayatınızın en önemli süreçlerinden biri olan bu dönemde tercihlerinizi belirlemede neleri dikkate almalısınız? Unutmayın, tercihiniz geleceğiniz olacak…


Akademik Kadro

Şüphesiz ki, ilk sorgulamanız gereken kriter, tercih edeceğiniz Üniversitenin akademik kadrosudur. Akademik kadronun niceliksel yeterliliği (bir öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı) kadar bu kadronun niteliği ve erişilebilirliği de önemlidir.

 • Akademik kadronun sahip olduğu ulusal/uluslararası başarılar, ödüller neler? A kategoride (en üst düzey akademik dergilerde) yayımlanmış makale sayısı kaç?
 • Akademisyenlerin sahip oldukları akademik bilgi ve deneyimi öğrenciye aktarabilme becerisi nasıl? Bunu, ancak, Üniversitelerin tanıtım günlerine katılarak gözlemleme fırsatınız olabilir.

Akademisyenler erişilebilir mi? Ders saatleri dışında da akademisyenlerden danışmanlık desteği alınabiliyor mu?


Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı dil eğitimi için beklentileriniz, yerleşmeyi hedeflediğiniz lisans programının öğrenim dili ve/veya dil hazırlık sınıf uygulamalarına göre farklılık gösterecektir. Ancak, özellikle, öğrenim dili %100 yabancı dil olan lisans programları için tercihleriniz arasında bulunan Üniversitelerin yabancı dil konusunda misyon ve vizyonunun ne olduğu ve akreditasyonu çok önemli. Bununla birlikte, yabancı diller akademik kadrosunun niteliği ile Üniversitenin sizi mezun ederken hangi düzeyde bir yabancı dil bilgisi ve öğrenmesiyle mezun etmeyi hedeflediği ve bunu yapabilmek için ne tür öğrenme metodlarından, uluslararası işbirliklerden ve teknolojilerinden faydalandığı da sorgulamanız gereken önemli konulardır. Tüm bunlara ek olarak, lisans öğreniminiz süresince İngilizce’nin yanı sıra size alternatif diller (İspanyolca, Rusça, Fransızca, Arapça, vb.) olarak hangi dilleri öğrenme imkanı sunduğu da bu önemli  konular arasında yer alır.


Kütüphane Olanakları

Kütüphanesinde sunulan basılı kaynakların yanı sıra, ulusal ve uluslararası çevrimiçi veri tabanı program sayısı, bu çevrimiçi veri tabanlarında bulunan kaynak (makale, dergi, vb.) sayısı ve bunlara 7/24 erişebilirliğiniz de önemli bir kriterdir.


Eğitim Teknolojileri

Ne kadar önemsiz bir kriter gibi gözükse de, bir üniversitenin eğitim kalitesi, misyonu ve vizyonunu o üniversitenin eğitim teknolojilerine yaptığı ve yapmayı hedeflediği yatırımlar belirler. Bilgiye erişim, bilgiyi kullanma ve öğrenme noktasında tercih etmeyi düşündüğünüz üniversitenin eğitim teknolojileri uygulamalarını araştırmanızı öneririz.


Uluslararası İşbirlikler

Kültürlerarası iletişim becerileri gelişmiş, evrensel gelişmelere açık ve entelektüel bilgi birikimine sahip bir insan olma yolunda Üniversite öğreniminiz süresince faydalanacağınız uluslararası fırsatlar çeşitli ve nitelikli olmalıdır.

Tercih edeceğiniz Üniversitenin;

 • Uluslararası değişim programları kapsamında anlaşmalı olduğu Üniversiteler neler? Bu anlaşmalı Üniversitelerde öğrenim gördüğünüzde size sağlayacağı kazanımlar neler olacak?
 • Tam zamanlı yabancı uyruklu öğrenci sayısı kaç ve bu öğrencilerin niteliği (geldikleri sınav türleri/diplomaları, puanları, vb.)  nasıl?

Sektörel İşbirlikler

Peki, tercih edeceğiniz Üniversite sektör ile ne kadar iç içe?

 • Derslerde sunulan teorik bilgi ile sınırlı kalmayıp öğrenciye bunu uygulayabileceği alanlar, olanaklar ve projeler sağlıyor mu?
 • Üniversite bünyesinde idari ve akademik birimler ile laboratuvar ve araştırma merkezlerinde deneyim kazanabilme ya da kısmi zamanlı çalışma olanağı sunuyor mu?
 • Türkiye’deki staj işbirliklerinin yanı sıra uluslararası staj işbirlikleri var mı? Bu işbirliklerini geliştirebilmek için bir politikası ve profesyonel kadrosu var mı?
 • Öğrencilerinin öğrenim gördüğü ya da uzmanlaşmayı hedeflediği alanlardan/sektörlerden profesyonellerle öğrencilerini ne sıklıkta bir araya getiriyor?

Profesyonel Gelişim Danışmanlığı

Öğrencisini staj, kısmi zamanlı ya da tam zamanlı iş fırsatları ile buluşturma kapasitesi ve bu süreçte sunduğu danışmanlık desteği nasıl? Bu konularda öğrencisine nitelikli danışmanlık desteği verebilecek uzman bir ekibi var mı?


Sosyal Gelişim

Su götürmez bir gerçek ki, belli beceri alanlarında kendini geliştirebilmek için en iyi fırsatlardan biri Üniversitenin öğrencisine sunacağı sosyal gelişim fırsatlarıdır. Bu nedenle, tercih edeceğiniz Üniversitenin faaliyette olan öğrenci kulüpleri ve toplulukları ile bu kulüp ve toplulukların ürettiği projeleri de araştırmanız gerekir. Aynı zamanda, Üniversitenin, öğrencisini sosyal sorumluluk projeleri üretme, geliştirme ve uygulayabilme noktasında ne kadar destekleyici ve yönlendirici olduğu da önemlidir.


Mezunlar

Bir Üniversitenin kalitesini belirleyen en önemli çıktıların başında mezunları gelir. Mezunlarının;

 • Mezun olduğu andan itibaren ne kadar sürede iş bulabildiği,
 • Hangi kurumlar tarafından tercih edildiği,
 • Hangi sektörlerde ve pozisyonlarda çalışma fırsatı bulduğu gibi bilgiler Üniversitenin kalitesiyle ilgili size önemli çıktılar sağlayabilir.

Bunların yanı sıra, mezunlar arasındaki iletişim ve işbirliği de önemli bir role sahiptir. Üniversitenin mezunlar arasındaki ve mevcut öğrencileriyle mezunlar arasındaki iletişim ve işbirliğini sağlama noktasındaki çabası ve performansı da değerlendirebileceğiniz kriterler arasındadır.


Burs Olanakları

Özellikle, yerleşmeyi hedeflediğiniz üniversite bir Vakıf üniversitesi ise, sunacağı burs olanaklarını kapsamı, süresi ve koşulları açısından dikkatle araştırmanızı ve değerlendirmenizi öneririz.

Tuba Çal

Çelikel Eğitim Vakfı | Vakıf Yöneticisi