Türkiye Engelliler Vakfı (TESYEV) kimlere burs verir? Türkiye Engelliler Vakfı bursu nedir? 2018-2019 TESYEV bursuna ne zaman ve nasıl başvurulur? TESYEV burs başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? Tüm bu soruların ve nicesinin cevaplarını Türkiye Engelliler Vakfı-TESYEV Bursu Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey yazımızda bulabilirsiniz!

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı, engelli bireylerimizin problemleri ile yakından ilgilenip, sorunlarına çözüm bulmak ve seslerini duyurmak için çalışıyor.  Bunun yanında Vakıf engelli öğrencilere burs imkanı da sunmaktadır. Peki Türkiye Engelliler Vakfı (TESYEV), 2018-2019 döneminde nasıl burs başvurusu yapabiliriz? Sizin için TESYEV burslarını araştırdık ve size bir yol haritası çizdik.


TESYEV başvuru ön koşulları nelerdir?

Vakıf, önlisans, lisans veya lisansüstü öğrenimi gören öğrencilere burs sağlamaktadır.

 1. Engel durumu % 40 ve daha yukarı derecede olmalıdır.
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalıdır.
 3. Mal varlığı ve gelir durumuna göre ailece maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı, 30 yaşın üzerinde veya evli olunmamalıdır.
 4. Kazanç getiren herhangi bir işte çalışıyor olunmamalı, gelir getirici herhangi bir mal varlığı bulunmamalıdır.
 5. TESYEV dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdır. (Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi alınabilir)
 6. Örgün eğitim türüne devam edilmelidir.
 7. Kayıt olunan yılda  başvuruda bulunulmalı veya ara sınıflardan başvuru yapılıyor ise son sınıfta okuyor olunmamalıdır. (Meslek yüksekokullarının ikinci sınıf ön lisans öğrencileri hariç )

TESYEV bursuna nasıl ve ne zaman başvurulur?

Aday olma şartlarını taşıyan öğrenciler, öncelikle, vakfın web sitesinde yer alan online burs başvuru formunu, en geç 30 Eylül 2018 tarihine kadar, eksiksiz  ve doğru olarak doldurup, ön müracaatta bulunmalıdır.

Bursiyer adayları, ön müracaatların TESYEV yetkilileri tarafından değerlendirilmesi ve gereğinde mülakata alınmaları sonucunda  belirlenecek, aday olarak seçilen öğrenciler, SMS veya e-mail vasıtasıyla haberdar edilecektir.

Bu aday öğrencilerin aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlamaları ve bu belgeleri daha önce TESYEV’e online olarak göndermiş oldukları ön müracaat formu ekinde 19 Ekim 2018 tarihine kadar öğrenim kurumlarının ilgili burs bürosuna teslim etmeleri zorunludur.

Lise bursiyer adayları ise başvuru formu onaylandıktan sonra ekinde istenen belgelerle teslim edilmek suretiyle veliler (anne-baba veya akraba) tarafından yapılır.

NOT: Adayların evraklarını doğrudan TESYEV’e göndermeleri veya aday olarak belirlenmemiş müracaatçıların evraklarını TESYEV’e göndermeleri veya öğretim kurumlarına teslim etmeleri geçersiz sayılacaktır. Aman dikkat!


TESYEV bursu ne kadar?

2018-2019 eğitim dönemi için aylık burs tutarı, lise öğrencileri için 170 TL, yüksek öğrenim öğrencileri için ise 400 TL olup ödemeler her ayın ilk haftası içerisinde bursiyerin banka hesabına havale edilmektir. Burs Ekim 2018-Haziran 2019 aylarında toplam 9 ay boyunca verilmektedir.


TESYEV burs başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Yükseköğretim Başvuru formuna eklenmesi gereken belgeler;

 • Yüksek öğrenimine yeni kayıt yaptırmış müracaatçılar için YKS ve ÖSYS sonuç belgesinin bir örneği,  kaydolunan öğretim kurumunu ve sınıfını gösteren öğrenci belgesi,
 • Ara sınıfta okuyan müracaatçılar için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi (transkript) ve öğrenci belgesi,      
 • Tüm aile fertlerini gösterir Nüfus Müdürlüğünden alınmış “Vukuatlı nüfus kayıt örneği” e-devletten alınmalıdır,
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi(e-Devletten alınabilir)    
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,     
 • 2 adet fotoğraf ( Son altı ayda çekilmiş olmalı, arkasına ad soyad yazılmalıdır)    
 • Adli sicil kaydı (e-Devletten alınabilir)     
 • Devlet Hastanesinden alınmış, engel  % sini gösteren sağlık raporu,
 • Anne, baba ve öğrenciye ait tapu bilgilerini gösterir belge, varsa listedeki her malın detaylı dökümü, yoksa da     olmadığına ilişkin belge e-Devletten alınmalıdır,   
 • Anne, baba adına araç varsa, araç tescil belgesi, yoksa kayıt olmadığına dair belge ( e-Devletten  veya ilgili kurumdan alınabilir)
 • Varsa anne, baba veya öğrenciye ait sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından alınmış gelir tespiti belgesi ve sonuç belgesi,   
 • Çalışan anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu,  
 • Çalışmayan anne ve babalar için SGK’da kayıtlı olmadıklarına ilişkin belge (e-Devletten alınabilir)   
 • Emekli anne veya baba için aylık maaşını gösteren belge ( e- Devletten alınabilir)   
 • Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi,  
 • Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi,   
 • İş bankası hesap cüzdanının fotokopisi.

Bütün bu belgeleri nereden, nasıl alacağınızı öğrenmek istiyorsan buraya tıklayabilirsin.

Lise başvuru formuna eklenmesi gereken belgeler;

 • Devam edilen liseyi ve sınıfını gösteren öğrenci belgesi,
 • Karne (Ara sınıf öğrencileri için)
 • 3.Tüm aile fertlerini gösterir – Nüfus Müdürlüğünden alınmış “Vukuatlı nüfus kayıt örneği” e-devletten alınmalıdır,
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi(E-Devletten alınabilir)    
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,     
 • 2 adet fotoğraf ( Son altı ayda çekilmiş olmalı, arkasına ad soyad yazılmalıdır)    
 • Adli sicil kaydı (e-Devletten alınabilir)     
 • Devlet Hastanesinden alınmış, engel  % sini gösteren sağlık raporu,
 • Anne, baba ve öğrenciye ait tapu bilgilerini gösterir belge, varsa listedeki her malın detaylı dökümü, yoksa da     olmadığına ilişkin belge e-Devletten alınmalıdır,    
 • Anne, baba adına araç varsa, araç tescil belgesi, yoksa kayıt olmadığına dair belge ( e-Devletten  veya ilgili kurumdan alınabilir)
 • Varsa anne, baba veya öğrenciye ait sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından alınmış gelir  tespiti belgesi ve sonuç belgesi,
 • Çalışan anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu,  
 • Çalışmayan anne ve babalar için SGK’da kayıtlı olmadıklarına ilişkin belge (e-Devletten alınabilir)   
 • Emekli anne veya baba için aylık maaşını gösteren belge ( e- Devletten alınabilir)   
 • Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi,  
 • Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi,   
 • İş bankası hesap cüzdanının fotokopisi.

TESYEV burs başvuru formunu nasıl doldurmalı?

Vakfın web sitesinden alacağınız başvuru formunu tamamı güncel ve doğru bilgilerle doldurmalısınız.


TESYEV burs sonuçları açıklandı mı?

Bursiyer adaylarının 30 Eylül 2018’e kadar başvuru formunu doldurması gereklidir. Seçilen öğrencilerin 19 Ekim 2018’e kadar gerekli belgeleri vakfa iletmesi gereklidir. Bu işlemlerin ardından sonuçlar açıklanacaktır.