Üniversite öğrencilerine toplam 76 milyon TL burs verildi

Ülkemizde burs sistemini dijitale taşıyan sosyal girişim ‘E-Bursum’ ‘Türkiye Burs Analizi Raporu’nu açıkladı. Rapora göre , 22 kurumun 2017-2018 eğitim yılı için üniversite öğrencilerine verdiği burs miktarı 75 milyon 839 bin 520 TL. Bu miktar toplam 33 bin 887 öğrenciye dağıtılıyor. Öğrenci başına  düşen aylık burs miktarı ise 351 TL.


TÜRKİYE’DE İLK

E-Bursum tarafından Türkiye’de bir ilk olarak burs ekosisteminde detaylı bir analiz eksikliğine istinaden hazırlanan Türkiye Burs Analizi Raporu’nun sonuçları açıklandı. Burs ekosisteminin daha şeffaf ve bilgilendirici olması amacıyla hazırlanan raporda, Türkiye’deki büyüklüklerine, kuruluş tarihlerine, burs verdikleri alanlara göre çeşitlilik gösteren 22 burs veren kurumdan alınan bilgiler ışığında elde edilen çıkarımlara yer verildi. Hem kurumların hem de bursiyerlerin detaylı olarak incelendiği raporda, bursiyerlerin cinsiyet dağılımları, şehirlerin ve üniversitelerin burs alma oranları, kurumların yaşları, dağıtılan burs miktarları gibi veriler analiz edildi.


En fazla burs İstanbul Üniversitesi’ne

2017-2018 Eğitim yılı içerisinde gerçekleştirilen bu rapor sonucuna göre 22 kurumun verdiği burs miktarı 75 milyon 839 bin 520 TL. Bu miktar 33 bin 887 öğrenciye dağıtılıyor. Öğrenci başına düşen aylık burs miktarı ise 351 TL. En fazla bursu İstanbul Üniversitesi alırken, sahip olduğu öğrenci sayısına oranla en fazla burs ise Boğaziçi Üniversitesi’nin. Rapora göre burs verilen öğrencilerin yüzde 55’i kadın öğrenciler olurken, yüzde 45’i ise erkek öğrenciler. Hakkari ve Batman sadece birer bursiyer ile en az burs verilen şehirler. İstanbul ise tüm bursiyerlerin yüzde 28’ini barındırması ile en fazla burs verilen şehir oldu.


En Fazla Burs Marmara Bölgesine

33.887 bursiyerin %57’lik kısmını oluşturan 19.207 kişi, üniversite düzeyinde burs alan öğrenciler iken %43’lük kısmı diğer eğitim seviyelerine dağılmıştır. Üniversite düzeyindeki bursiyerlerin en fazla olduğu bölge %40’lık oranıyla Marmara Bölgesi iken en az olduğu bölge ise %2’lik oranıyla Güney Doğu Anadolu Bölgesi olmuştur. Bu dağılımın en önemli nedeni o bölgede bulunan üniversite sayısıdır. Marmara Bölgesi’nin merkezi olan İstanbul hem ülke nezdindeki yeri hem de barındırdığı üniversite sayısı ile doğru orantılı olarak bölgesinin en yüksek oranda olmasını sağlamıştır. Türkiye’nin başkenti ve ikinci büyük şehri olan Ankara’nın yer aldığı İç Anadolu Bölgesi ise en çok bursiyerin olduğu ikinci bölge olmuştur. Aynı şekilde, Türkiye’nin en büyük üçüncü ili olan İzmir’in yer aldığı Ege Bölgesi benzer nedenlerden dolayı üçüncü bölge olurken onu sırasıyla Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve son olarak Güney Doğu Anadolu Bölgesi takip etmektedir.


Kadın Bursiyerler Daha Fazla

22 kurumun toplan bursiyer sayısı olan 33.887 bursiyerin cinsiyet dağılımı %55 kadın, %45 erkek olarak analiz edilmiştir. Raporda yer alan kurumlardan Erenköy Kız Liseliler Derneği tüm bursiyerleri kadın olan tek kurum olmakla beraber, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı ise %86 kadın öğrenci oranıyla en çok kadın öğrenci oranına sahip ikinci kurum olarak belirlenmiştir. Yeni burs programları ile kadın öğrencilere odaklanan Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı ise bursu halen devam eden erkek öğrencilerinden dolayı %85 kadın öğrenci oranıyla üçüncü kurum olmuştur. Türk Böbrek Vakfı %70 erkek öğrenci oranıyla en yüksek oranlı erkek öğrenciye sahip kurum olarak belirlenmiştir. Onu sırasıyla %68 oranla Salih Karagöz Vakfı, %66 oranla İstanbul Sanayi Odası Vakfı ve %60 oranla Borusan Kocabıyık Vakfı takip etmiştir.


En Çok Burs Verilen 5 Şehir

En çok burs verilen bölgeler olan Marmara ve İç Anadolu bölgeleri, en çok burs verilen şehirler sıralamasında da ilk iki şehir ile yerini alıyor. İstanbul tüm bursların %28’lik oranını alarak en çok burs verilen şehir iken, onu sırasıyla %14’lük oran ile Ankara, %8’lik oran ile İzmir, %3’lük oran ile Kocaeli ve %2’lik oran ile Trabzon takip ediyor. Bu şehirlerin üst sıralarda yer almalarının en önemli nedenleri üniversite ve öğrenci sayılarılarının yüksek olmasındandır.


En Az Burs Verilen 5 Şehir

Burs verilme oranının en düşük olduğu Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri, en az burs verilen 5 şehrin tamamını barındırmaktadır. Hakkari ve Batman sadece 1 öğrenci ile en az burs verilen şehirler olurken, onu sırasıyla 2 öğrenci ile Tunceli, 3 öğrenci ile Mardin ve 5’er öğrenci ile Bitlis ve Şırnak takip etmektedir.


Rapora Verilerini Paylaşan Kurumlar

● Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı

● Bolu Bağışçılar Vakfı

● Borusan Kocabıyık Vakfı

● Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

● Çaykara ve Dernekpazarı Eğitim Vakfı

● Çelikel Eğitim Vakfı

● Erenköy Kız Liseliler Derneği

● Hacı Ömer Sabancı Vakfı

● Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı

● Heinrich Böll Stiftung Derneği

● Hüsnü M. Özyeğin Vakfı

● İstanbul Sanayi Odası Vakfı

● İzmit Burs Derneği

● Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı

● Mehmet Zorlu Vakfı

● Rumeli Eğitim Vakfı

● Salih Karagöz Vakfı

● Toplum Gönüllüleri Vakfı

● Türk Böbrek Vakfı

● Türk Eğitim Derneği

● Türk Eğitim Vakfı

● Vehbi Koç Vakfı


Kaynaklar: Daha detaylı okumak için Üniversitelere ve Şehirlere Göre Burs Analizi | TBA 2017-2018 yazımıza bakabilirsiniz.

Eğitim Ajansı

Hürriyet Haber

HR Haber

Sözcü Gazetesi

Posta

En Son Haber