Tüm Kamu Eczacıları Derneği kimlere burs verir? TÜKED bursu nedir? 2018-2019 TÜKED bursuna ne zaman ve nasıl başvurulur? TÜKED bursuna başvuru için gerekli belgeler nelerdir? Tüm bu soruların ve nicesinin cevaplarını Tüm Kamu Eczacıları Derneği Bursu Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey yazımızda bulabilirsiniz!

Tüm Kamu Eczacıları Derneği, 2018-2019 döneminde eczacılık öğrencilerine ve dernek üyeleri çocuklarına burs desteği sağlamaktadır. Başvurular derneğin yönetim kurulu tarafından değerlendirilecektir.

Bu yazımızda, sizler için 2018-2019 dönemi Tüm Kamu Eczacıları Derneği bursunu inceledik. Nice burs fırsatından haberdar olmak ve bu fırsatlara kolayca başvurmak için sizleri E-Bursum’a bekliyoruz. Buradan yazdığımız tüm yazılara erişebilirsiniz.


Tüm Kamu Eczacıları Derneği burs başvuru ön koşulları nelerdir?

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak,
 • Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız dersi olan öğrencilerin başvurusu kabul edilmektedir.)

Tüm Kamu Eczacıları Derneği bursuna nasıl ve ne zaman başvurulur?

TÜKED internet sayfasından doldurarak, çıktısı alınıp imzalanacak “TÜKED Burs Başvuru Formu”na aşağıda belirtilen belgeler sırasıyla eklenip dosya halinde elden veya posta yolu ile TÜKED adresine teslim etmeniz gerekmektedir.


Tüm Kamu Eczacıları Derneği ne kadar burs veriyor?

2018-2019 burs döneminde, 9 ay boyunca ayda 350 TL burs verilmiştir. Burslar 1 yıl süreyle geçerlidir.


Tüm Kamu Eczacıları Derneği burs başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

TÜKED internet sayfasından doldurularak, çıktısı alınıp imzalanacak “TÜKED Burs Başvuru Formu”na aşağıda belirtilen belgeler sırasıyla eklenip dosya halinde elden veya posta yolu ile TÜKED adresine teslim edilecektir.

 • Onaylı Öğrenci Belgesi,
 • Onaylı transkript,
 • Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet),
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)
 • “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devletten alınabilir.)
 • Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler:
 • Çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir.)
 • Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin/kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisi,
 • Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.) (Emekli olmakla birlikte aktif olarak çalışan anne-baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.) o Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri/kayıtları olmadığına dair belge (e-devletten alınabilir.) (4A, 4B, 4C)
 • Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet)
 • Anne ve baba adına araç varsa, araç tescil belgesi (e-devletten alınabilir.) (Anne-baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi görülecek şekilde e-devletten veya ilgili kurumlardan belge alınmalıdır.)
 • Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği.
 • Varsa diğer belgeler: o Engelliler İçin Engel Durumunu Gösterir Belge (Geçerlilik Süresi Halen Devam Eden; Sağlık Kurulu Raporu Fotokopisi (Aslı Görülerek) Veya Rehberlik Araştırma Merkezlerinden Alınan RAM Raporu)
 • Yetim, Öksüz Ve Şehit Çocuğu Olan Öğrenciler İçin Nüfus Müdürlüğünden Alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Veya Ölüm Belgesi

NOT: Anne-baba dışında (anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan diğer aile fertlerinin belgelerinin de yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise o şekilde hazırlanması ve forma eklenmesi gerekmektedir.)  

Burs başvuru belgelerin nereden alınacağını, bu belgelerin tüm ayrıntılarını öğrenmek için “Burs Başvuru Belgeleri”yazımızı okuyabilirsiniz.


Tüm Kamu Eczacıları Derneği burs başvuru formu nasıl doldurulmalı?

Başvuru formunu doğru ve eksiksiz doldurmanız gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz geçersiz sayılacaktır. Ek olarak; TÜKED Burs Başvuru Formunun sonunda yer alan Taahhüt, Vicdani Yükümlülük ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme Belgesindeki onay ve imzaların eksik olması durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.


Tüm Kamu Eczacıları Derneği burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

Burs başvurusunu kazanan öğrencilerin isimleri TÜKED resmi web sayfasında 15 Kasım 2018 tarihinde ilan edilecektir. Sonuçlar için kurumun web sitesini kontrol etmeyi unutmayın.