Tekfen Vakfı kurulduğu andan beri gerçekleştirdiği eğitim çalışmaları ile birçok öğrenciye burs imkanı sağlamıştır. Tekfen Vakfı bursu ön koşulu nedir? Tekfen Vakfı kimlere burs verir? Tekfen Vakfı burs miktarı ne kadardır? Tüm bu soruların cevapları yazımızda.

Tekfen Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı; Tekfen Holding bünyesinde 1999 yılında kurulmuştur. Kamu yararına çalışan kurumlar statüsündeki vakıf, her yıl birçok öğrenciye burs vererek eğitim hayatlarını desteklemenin yanında okullar yaptırarak öğrencilere eğitim alanı yaratmaktadır. Vakıf; lise, üniversite, meslek yüksek okulu öğrencilerine burs sağlamaktadır. Tekfen Vakfı burs başvuru süreci ile ilgili ayrıntılı bilgiyi yazımızda bulacaksınız.

Tekfen Vakfı, 2020 – 2021 eğitim yılı itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyan 500 başarılı öğrenciye burs verecektir.


Tekfen Vakfı Burs Başvuru Ön Koşulları Nelerdir ?

 1. T.C. Vatandaşı olmak
 2. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki okullarda okuyor olmak
 3. Tekfen Vakfı’ndan burs alan bir öğrenci KYK öğrenim kredisinden faydalanabilir ancak KYK geri ödemesiz bursundan faydalanamaz. Ayrıca başka bir kurum ya da STK’dan burs alamaz.
 4. Burs tahsisinde;
       a. Başvuru sahibinin ailesinde en yüksek gelir sahibi kişinin aylık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 4.775 TL ve altında olması şartı aranır.
       b. Aile gelir kriterine uyan öğrencinin başvurusu, Türkiye genelinde sınav sıralaması/mezuniyet notuna göre değerlendirmeye alınır.

Tekfen Bursları

Tekfen Vakfı bursları iki kategoride verilmektedir;

-Grup Dışı ( Kamuya Açık Burs ):

a) Tekfen Vakfı’nın kamuya açık burs fonu, sadece üniversitelerin lisans programlarını kapsar. Kamuya açık burs fonunda bölüm kıstası bulunmamaktadır.
b) Üniversite bursu tahsisinde:          

 • Ailede en fazla kazanan kişinin aylık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 4.775 TL ve altında olduğuna dair belge,
 • Yeni kazananlar için AYT Türkiye sıralaması, ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvurmaları halinde, bir önceki eğitim dönemindeki 2 dönem not ortalamasının 4 üzerinden 2,50 olması ve öğrencilerin hiçbir dersten kalmamış olmaları gerekmektedir.

c) Konservatuvar müzik öğrencileri için en fazla 5 kişilik bir kontenjan ayrılmıştır. Başvurular, müzik dünyasında referans kabul edilecek akademisyen ya da sanatçıların tavsiyeleri üzerine alınıp, Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu onayına sunulur.

-Grup İçi ( Velisi Tekfen Vakfında Çalışan Öğrencilere Tahsil Edilen Burs ):

Tekfen çalışanlarının çocuklarına ve bakmakla yükümlü oldukları kardeşlerine tahsis edilen bursları kapsar. (1. Derece yakın; anne-baba-kardeş)
Grup içi burs tahsisinde kullanılan seçim yöntemi, başarıyla doğru, gelir seviyesi ile ters orantılı olarak çalışan bir formüle dayanır. Diğer bir ifadeyle, daha başarılı ve daha düşük gelir seviyeli adaylar burs değerlendirme sürecinde diğer adayların önüne geçer.


Ortaöğretim Bursu
a) Tekfen Vakfı, ortaöğretim seviyesinde;
• Sınavla giriş yapılan Özel, Fen ve Anadolu Liseleri ile Anadolu Meslek Liseleri’ne,
• Sınırlı sayıda sınavsız girilen düz meslek liselerine burs tahsis eder.
b) Liselere 50, Anadolu Meslek Liselerine 50 olmak üzere, 100 burs kontenjan ayrılmıştır.

Yükseköğretim Bursu
Tekfen Vakfı, yükseköğretim seviyesinde, 2 senelik meslek yüksek okulları ve üniversitelerin 4 senelik lisans programlarına burs verir.


Meslek Yüksek Okulları

a) Meslek Yüksek Okulları’na burs tahsisinde:

 • 1. Derece yakının aylık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 4.775 TL ve altında olduğuna dair belge,
 • Sınav ile giren adaylar için TYT Türkiye sıralaması,
 • Sınavsız giren adayların ise lise diploma notu değerlendirmeye alınır.
 • Meslek Yüksek Okulu kontenjanı toplam 75 olarak belirlenmiştir.

Üniversite
Dört yıllık üniversite eğitim bursu için 75 kişilik kontenjan ayrılmıştır.

a) Üniversite bursu tahsisinde:

 • 1. Derece yakının aylık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 4.775 TL ve altında olduğuna dair belge,
 • Yeni kazananlar için AYT Türkiye sıralaması, ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvurmaları halinde, bir önceki eğitim dönemindeki 2 dönem not ortalamasının 4 üzerinden 2,50 olması ve öğrencilerin hiçbir dersten kalmamış olmaları gerekmektedir.

b) Tekfen Vakfı Grup İçi başvurularında bölüm kısıtlaması bulunmamaktadır.
c) AYT sınavında Türkiye sıralamasında ilk 1.000’in içerisine girme başarısını gösteren öğrencilere burs miktarının 1,5 katı oranında özel burs tahsis edilir.
d) İki senelik meslek yüksek okulundan Dikey Geçiş Sınavı ile (DGS), 4 senelik üniversite programına geçen öğrenciler de Tekfen Vakfı bursundan yararlanabilirler.


Tekfen Vakfı Bursuna Nasıl ve Ne Zaman Başvurulur?

Burs için başvuru zamanı 9 – 22 Eylül tarihleri arasındadır. Başvuru dönemi, eğitim kurumlarının sınav sonuçlarının ve okulların açılış zamanlarına göre değişebilir. Tüm başvurular vakfın web sitesi üzerinden, duyurusu yapılan tarihlerde, sadece online olarak yapılır.


Tekfen Vakfı Bursu Ne Kadar Veriyor?

2019-2020 döneminde lise bursiyerlerine  toplam 2.880 TL, üniversite bursiyelerine de toplam 6.240 TL ödeme yapılmıştır. Ödeme planına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ödemeler, Tekfen Vakfı’nın belirlediği ödeme planına uygun olarak, bursiyerin veya öğrenci reşit değilse velisinin adına açılan bir banka hesabına burs aldığı eğitim yılının Kasım-Mayıs ayları arasında, 7 ay boyunca hesaba yatırılır.


Gerekli Belgeler Nelerdir?

-Ortaöğretim Burs Tahsisi;

 • • 1. Derece yakının yıllık brüt gelirinin maaş, ikramiye ve prim dahil (mesai hariç) 63.880 TL ve altında olduğuna dair belge,
  • TEOG Türkiye başarı yüzdesi ya da sınavsız kayıtlarda bir önceki okulun diploma notu baz alınır.
  • Ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvurmaları halinde, hem okulu kazandıkları yılki TEOG Türkiye sıralamaları, hem de son eğitim yılının yıl sonu not ortalaması değerlendirmede baz alınır.

-Meslek Yüksek Okulları Burs Tahsili;

 • •  1. Derece yakının yıllık brüt gelirinin maaş, ikramiye ve prim dahil (mesai hariç) 63.880 TL ve altında olduğuna dair belge
  • Sınav ile giren adaylar için YGS Türkiye sıralaması,
  •Sınavsız giren adayların ise lise diploma notu değerlendirmeye alınır.

-Üniversite Burs Tahsili;

 • • 1. Derece yakının yıllık brüt gelirinin maaş, ikramiye ve prim dahil (mesai hariç) 63.880 TL ve altında olduğuna dair belge,
  •Yeni kazananlar için LYS Türkiye sıralaması, ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvurmaları halinde, bir önceki eğitim dönemindeki 2 dönem not ortalamasının 4 üzerinden 2,50 olması ve öğrencilerin hiçbir dersten kalmamış olmaları gerekmektedir.

Not: DGS ile 4 yıllık yükseköğretime geçiş yapan öğrenciler de Tekfen burslarından yararlanacaktır.


Tekfen Vakfı Burs Sonuçları Açıklandı Mı?

Tekfen Vakfı burs sonuçları Kasım ayı içerisinde açıklanmaktadır. Bursa hak kazanan öğrencilerin isim listesi vakfın internet sitesi üzerinden duyurulmaktadır. Kazanan öğrencilere ek olarak bilgilendirme maili gönderilir. Ancak kazanmayan öğrencilere ayrıca bir bildirim yapılmaz.