Öğrencinin en çok ihtiyaç duyduğu şey şüphesiz ki burs! Burs alabilmenin ilk adımı ise sana uygun bursu verebilecek kurumları bulabilmektir. E-Bursum ile burs veren kurumlara tek bir çatı altında erişip, burs detaylarını öğrenmek mümkün. Burs veren tüm kurumları Burs Verenler’den bulabilirsin, bunun yanında şu an başvurusu açık olan bursları Burs Ara kısmından görebilirsin. Burs başvuruları ile ilgili tüm bilgileri Burs Başvurusu Hakkında Bilmen Gereken Her Şey yazımızda bulabilirsin. Bu yazımızda ise, işini kolaylaştırmak adına Tüm Devlet Bursları yazımızda senin için hepsini tek blogda topladık!

Burs bulamadıysan artık üçüncü bir seçenek daha var! Türkiye’nin ilk eğitim özelinde kitlesel fonlanma sistemi ile ihtiyaçlarını bireylerden karşılayabilirsin. Açılan kitlesel fonlama kampanyaları sitemizde yayınlanır, böylece destek olmak isteyenler kampanyanı görebilirler. Detaylı bilgi için tüm kampanyaları buradan inceleyebilirsin. Kampanya Rehberi’ne bakarak kampanyanı oluşturabilir ve destekleri toplamaya başlayabilirsin.


1. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Burs ve Öğrenim Kredisi

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), üniversite seviyesindeki öğrencilere devlet bursları kapsamında burs veya kredi vermektedir. Burs karşılıksız alınan parayı, öğrenim kredisi de karşılıklı alınan parayı ifade eder. Yani burs aldıysan bunun öğrenciliğin sonrasında bir ödemesi olmaz. Ancak öğrenim kredisi mezun olduktan sonra geri ödenir. KYK bursu sadece belli sayıda öğrenciye verilirken, KYK öğrenim kredisi başvuru şartlarına uyan tüm öğrencilere verilmektedir. Bundan dolayı üniversiteye başlayan çoğu öğrenci bu imkandan faydalanır. Seviyelere göre (lisans, yüksek lisans ve doktora) miktarları değişmektedir. 

Diğer tüm detaylar ve önemli ayrıntılar için KYK Burs ve Öğrenim Kredisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler yazımızı okumalısın!


2. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Burs ve Destekleri

a. YÖK Destek Bursu

2020-2021 öğretim döneminden itibaren üniversite sınavında ilk 50 bine giren ve ilk 5 tercihinde Maden, Jeoloji ve Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümlerinden en az birini tercih eden öğrencilere net asgari ücret oranında, 50 bin ile 65 bin arasında olanlara net asgari ücret tutarının yarısı kadar, 65 bin ile 80 bin arasında olanlara ise net asgari ücret tutarının üçte biri kadar İMİB (İstanbul Maden İhracatçıları Birliği) tarafından karşılıksız devlet bursları içinde burs vermektedir.

Burs alabilmek için gerekli olan şartlar şunlardır:

 •  ÖSYM Başkanlığınca yapılan üniversiteye giriş sınavı sonucunda, YÖK  tarafından belirlenecek Devlet yükseköğretim kurumlarındaki lisans programlarına ilk yerleştirmede ilk üç sırada yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak
 • Öğrencinin yerleştiği lisans programı, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer almış olmak

YÖK bursu almaya hak kazanan öğrencinin başka bir kurumdan destek/burs/kredi alması, YÖK Destek bursunu almasına engel değildir.

Öğrencilere her yıl ekim ayından itibaren 12 ay süre ile burs ödenir.

Bursiyerin, başka bir üniversiteye/başka bir programa yatay geçiş yapması durumunda YÖK Destek Bursu sonlandırılır.

ÖNEMLİ: Her yıl burs verilecek lisans programları değişebilmektedir.


b. 100/2000 YÖK Doktora Bursu

Devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için Başkanlık tarafından verilen bir doktora burs programıdır. 

Devlet bursları içinde verilecek olan bu burs öncelikli doktora alanları YÖK Yürütme Kurulunca belirlenmekte ve ilan edilmektedir. 100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

 • İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak
 • Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında çalışmıyor olmak
 • Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak

Burslar aylıklar halinde 12 ay süreyle her ayın 1’i ile 10’u arasında bursiyerlerin banka hesabına aktarılarak ödenir.

Doktora öğrencilerine azami dört yıl, bütünleşik doktora öğrencilerine ise azami beş yıl burs ödemesi yapılır.

Diğer tüm detaylar ve önemli ayrıntılar için Usul ve Esasları okuyabilirsiniz. 


c. YÖK Türkoloji Bursu

Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek yurt dışındaki ülke ve yükseköğretim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı, Türkoloji ve Türk Dili programlarında öğrenim gören ve bulunduğu ülkenin vatandaşı olan lisans öğrencilerine verilen devlet bursları içindeki bir burstur. Başvuru şartları şu şekildedir:

 • YÖK tarafından belirlenen yabancı ülke ve yükseköğretim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı, Türkoloji ve Türk Dili Programlarından birinde lisans öğrencisi olmak,
 • Yurt dışında bulunduğu ülkenin vatandaşı olmak,
 • Lise eğitimi sonrasında yükseköğretim kurumunda hazırlık eğitimine veya birinci sınıfta eğitime başlayacak öğrenciler için programa ilk 10 sırada yerleşme başarısı göstermek,
 • Birinci sınıfın ikinci dönemindeki öğrenciler için, birinci dönem genel not ortalaması bakımından eğitim gördüğü sınıfta ilk 10 öğrenci içinde yer almak,
 • Ara sınıflarda eğitim görmekte olan öğrenciler için, bir önceki yıldan kalan dersi bulunmamak ve bir önceki yıla ait Genel Not Ortalaması bakımından, eğitim gördüğü sınıfta ilk 10 öğrenci içinde bulunmak. 

Diğer tüm detaylar ve önemli ayrıntılar için Usul ve Esasları okuyabilirsiniz. 


d. Yurt Dışı Araştırma Bursları

Devlet yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta ve doktora tez aşamasında olan araştırma görevlilerinin mecburi hizmet yükümlülüğüne ilişkin hükümler uygulanmaksızın en az altı ay veya en fazla bir yıl süreyle yurt dışına burslu ve yol giderleri karşılanarak gönderilmesine ilişkin verilen burs programıdır.

Başvuru şartları:

 • Bir devlet yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi olarak çalışıyor olmak
 • YÖK tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda devlet yükseköğretim kurumlarında yapılan doktora eğitimi kapsamında tez aşamasına geçmiş olmak
 • Başvuru tarihi itibariyle, 01.01.2017 tarihinden itibaren doktora eğitimine başlamış olmak
 • Son 5 yıl içerisinde yapılan YÖKDİL, YDS, E-YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından muadili en az 65 puan aldığını gösterir dil sınav sonucunu belgelendirmek

Diğer tüm detaylar ve önemli ayrıntılar için Usul ve Esasları okuyabilirsiniz. 


e. YÖK-Yabancı Dil Eğitim Bursu

Devlet üniversitelerinin doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya Dr. Öğretim Üyesi kadrolarında görev yapmakta olan öğretim elemanlarının, yabancı dil seviyesini yükseltmek için yurtdışında katıldıkları yabancı dil kursu giderlerinin desteklenmesi amacıyla verilecek burs programıdır.

Diğer tüm detaylar ve önemli ayrıntılar için Usul ve Esasları okuyabilirsiniz. 


3. MEB Öğretmenlik Bursu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirli öğretmenlik bölümlerini ilk beş tercihinde yazan ve kazanan öğrencilere verilen burstur. Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen programlar vardır ve her branşa verilmeyebilir.

Diğer tüm detaylar ve önemli ayrıntılar için MEB Öğretmenlik Bursu yazımızı okuyabilirsiniz.  


4. Başbakanlık VGM Bursu

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğretim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine yılda 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yılda 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

Diğer tüm detaylar ve önemli ayrıntılar için Başbakanlık VGM Bursu Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey yazımızı okuyabilirsiniz. 


5. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bursları

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu; Atatürkçü düşünceyi, Atatürk İlke ve İnkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak amacıyla kurulan bir kurumdur. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Atatürk Araştırma Merkezi’ni bünyesinde barındırmaktadır. Bu kurumlar tarafından belirli bölüm ve belirli araştırma alanlarındaki öğrencilere lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası öğrencilerine devlet bursu kapsamında burs verilmektedir.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu tarafından bu yıl üniversitede sosyal bilimlerle ilgili bölümleri tercih edecek öğrencilere 750 ila 2 bin lira arasında burs verilecektir.

Diğer tüm detaylar ve önemli ayrıntılar için Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bursları yazımızı okuyabilirsiniz. Kurumun sitesine de buradan ulaşarak tüm burslarına bakabilirsiniz.


6. Yurtdışı Dil Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim Bursu (YLSY) Bursu

YLSY Bursu devlet bursları içerisinde, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla mecburi hizmet karşılığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yurt dışı lisansüstü öğrenim bursluluk programıdır. MEB tarafından not ortalaması 2.50 üzerinde olan ve burs için gerekli şartları sağlayan öğrencilere yurt dışı yüksek öğrenimleri süresince verilmektedir. Konaklama, eğitim, yaşamsal faaliyetler vs gibi giderler de bursun içeriğine dahildir. Bu bursun amacı nitelikli iş gücü sağlamaktır. YLSY bursu, yurt dışındaki eğitimlerin sonunda MEB, ÖSYM, TAGEM, DSİ, ÇEM, OGM gibi devlet kurumlarında çalışılması karşılığında ya da belirlenen miktarda parayı ödeme karşılığında verilmektedir.

Diğer tüm detaylar ve önemli ayrıntılar için YLSY Bursu Nedir? yazımızı okuyabilirsiniz.

burs ara görseli
Burs mu arıyorsun? O zaman tıkla!