Köksal Eğitim Vakfı bursu nedir? KEV bursu nasıl alınır? KEV bursu için gerekli belgeler nelerdir? KEV bursuna nasıl başvurulur? KEV bursu ile ilgili tüm sorularınızın cevapları yazımızda. 2018-2019 burs dönemi için E-Bursum burs rehberlerinde bir yenisi KEV için!

Köksal Eğitim Vakfı, öğrencilik döneminde devlet bursu sayesinde okuyan Prof. Dr. H. Güntekin Köksal tarafından 1992 yılında kurulmuştur. Bursların öğrenciler için değerinin farkında olan KEV, öğrencilere burs desteği sağlamaktadır. E-Bursum olarak 2018-2019 dönemi burs yazılarımızda KEV’i ele alıyoruz. KEV bursu başvurunuzu yapmadan önce bilgilendirici yazımızı okumanızı öneririz.

KEV bursları tamamen karşılıksızdır. 25 yaşından genç öğrencilere burs desteği sağlayan KEV bursuna, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilir. Ayrıca KEV’e yalnızca belirli okullarda ve belirli bölümlerde okuyan öğrenciler başvurabilir. KEV’e başvuru yapabilmek için tüm gereklilikler ve nicesini sizin için sıraladık.


KEV bursuna başvuru ön koşulları nelerdir?

KEV’e başvuru yapmak için yerine getirilmesi gereken ön koşullar bunlardır:

 1.   T.C vatandaşı olmak,
 2.   Demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olmak,
 3.   Lisans eğitimi için maddi desteğe ihtiyaç duymak,
 4.   Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 5.   Başka bir resmi veya özel kurumdan burs almamak,
 6.   Uzaktan eğitim öğrencisi olmamak,
 7.   Müracaat tarihinde 25 yaşını geçmemiş olmak,
 8.   Yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamak.

        Ayrıca KEV, yalnızca aşağıdaki okulların belirtilen bölümlerinde eğitim gören öğrencilere burs yardımı yapar.

        Okullar:

 1.   Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 2.   Hacettepe Üniversitesi
 3.   Ankara Üniversitesi
 4.   Gazi Üniversitesi

        Bölümler:

 1.   Endüstri Mühendisliği
 2.   Bilgisayar Mühendisliği
 3.   Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
 4.   İşletme
 5.   İktisat
 6.   Müzik Sanatları
 7.   Güzel Sanatlar
 8.   Sahne Sanatları

KEV bursuna nasıl ve ne zaman başvurulur?

KEV bursu için başvurular, eylül ve ekim aylarında açılır. KEV burs başvurusu yapmak için KEV burs başvuru formu doldurulmalı ve Köksal Eğitim Vakfı’na elden veya posta ile teslim edilmelidir. Ayrıca bu başvuru formuna gerekli belgeleri eklemeyi de unutmayınız. Gerekli belgeleri de bu yazımızda ele aldık. KEV burs başvurusu formuna, eylül ve ekim aylarından burs başvuruları başladıktan sonra bu adresten ulaşılabilir. Doldurulan formun çıktısı alınmalı ve KEV’e teslim edilmelidir. KEV’in açık adresi aşağıdaki gibidir:

KEV-Köksal Eğitim Vakfı

Adres: Filistin Caddesi No: 16 G.O.P. 06700 ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 0312 446 67 67 


KEV burs başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Eylül ve ekim aylarında burs başvurularının açılmasından sonra bu adresten ulaşabileceğiniz burs başvuru formunu doldurmalı ve çıktısını almalısınız. Doldurduğunuz bu başvuru formuna aşağıdaki belgeleri de eklemeli ve bu dosyayı yukarıda belirttiğimiz adrese teslim etmelisiniz. KEV, başvuruları e-mail üzerinden kabul etmemektedir. Bu nedenle dosyanızı postalamalı veya bizzat kendiniz elden teslim etmelisiniz.

        KEV burs başvuru için gerekli belgeler:

 1.   Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 2.   1 adet vesikalık fotoğraf,
 3.   Öğretim kurumundan güncel olarak alınmış, onaylı öğrenci belgesi,
 4.   Cumhuriyet Savcılığı’ndan güncel olarak alınmış sabıka kaydı belgesi,
 5.   Lisans eğitimine yeni başlayan adaylar: ÖSYM sonuç belgelerinin fotokopisi,
 6.   Halen yüksekokul öğrenimi devam edenler: Mevcut eğitim kurumundan aldığı transkript örneği (Aldığı notlar, dersler ve genel not ortalamasının gösterildiği belgenin öğretim kurumundan onaylı bir örneği),
 7.   Aile durumu; anne ve babanın işi, ailenin yıllık veya aylık kazancı (maaş bordroları örnekleri, vergi levhası, maaş belgesi), varsa kardeş(ler) in durumu,
 8.   Burs başvuru formunun doğru doldurulduğuna dair imzalı “Doğru Beyan Dilekçesi”.

Doldurduğunuz başvuru formunun çıktısını da bu belgelere eklemeyi unutmayınız. Bütün bu belgeleri nereden, nasıl alacağınızı öğrenmek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.


KEV burs başvuru formu nasıl doldurulmalı?

KEV burs başvuru formunu, eksiksiz ve tamamı doğru şekilde doldurmalısınız. Burs başvuruları belge teslimi ile yapılacağı için hatalı beyanlar anlaşılır ve hatalı bildirim yapan öğrenciler KEV’den burs alamazlar. Dikkatli olmaknızda fayda var.


KEV bursu neden kesilir? KEV bursu kesilme nedenleri nelerdir?

       KEV, burs vermeye karar verdiği öğrencilere kimi durumlarda burs vermeyi kesebilir. Bu durumlar:

 1.   Burs verilecek öğrencilerin ön koşullarda belirtilen maddelere haiz olmadıkları sonradan anlaşılırsa,
 2.   Öğrenciler lisans eğitimi süresi içinde genel not ortalamalarını 2.00’ın altına düşürürse ve almış olduğu derste 2 defa başarısız olurlarsa,
 3.   Vakfa bilgi vermeden, başka kurum ve kuruluştan burs alınırsa,
 4.   Öğrenciler vakfa bilgi vermeden, okuduğu üniversite veya öğrenim dalını değiştirirse,
 5.   Öğrenciler vakfın istediği belgeleri göndermezse
 6.   Lisans öğrenimi sırasında 1 yarıyıl için uzaklaştırma cezası verildiği bildirilirse.

KEV burs sonuçları açıklandı mı?

KEV’e burs başvurunuzu yaptıktan sonra tüm bu dosyalar değerlendirilir. Burs almaya uygun görünen öğrencilerin eğitim kurumlarına yazılı şekilde ulaşılır, öğrenciye ise telefonla ulaşılır veya e-maille bildirim yapılır ve mülakata davet edilir.