Jean Monnet kimlere burs verir? Jean Monnet bursu nedir? 2019-2020 Jean Monnet bursuna ne zaman ve nasıl başvurulur? Jean Monnet bursuna başvuru için gerekli belgeler nelerdir? Tüm bu soruların ve nicesinin cevaplarını Jean Monnet Bursu 2019-2020 yazımızda bulabilirsiniz!

Ülkemizin AB müzakere sürecinde toplumun her kesiminden kişilerin farklı sorumlulukları vardır. Bundan dolayı, AB ile ilişkilerimiz yakından takip edebilecek, analiz edebilecek, bu konularda uzmanlaşan insanlara ihtiyacımız var. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda, Jean Monnet Burs Programı ortaya çıkmıştır. AB tarafından finanse edilen program, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB kazanımına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

İlk olarak 1990-91 akademik yılında başlayan programın ilk aşamasında; Avrupa entegrasyonu konusunda Türkiye’de mevcut bilgi ve deneyimin arttırılması ve bu konularda nitelikli insan kaynağının desteklenmesi olmuştur. İkinci aşama ise; katılım sürecinde ihtiyaç duyulacak insan kaynaklarının eğitimi için burs programının kullanılması olmuştur.

Jean Monnet bursuna; kamu sektörü çalışanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversite son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile üniversitelerin akademik ve idari personeli başvuru yapabilmektedir.

Bu yazımızda, sizler için 2019-2020 dönemi Jean Monnet bursunu inceledik. Nice burs fırsatından haberdar olmak ve bu fırsatlara kolayca başvurmak için sizleri E-Bursum’a bekliyoruz. Buradan yazdığımız tüm yazılara erişebilirsiniz.


Jean Monnet Burs Programı hangi alanlarda yapılacak çalışmaları desteklemektedir?

Jean Monnet Burs Programı, AB kazanımları kapsamında aşağıda belirtilen alanlarda yapılacak çalışmaları desteklemektedir.

 • Malların Serbest Dolaşımı
 • İşçilerin Serbest Dolaşımı
 • İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
 • Sermayenin Serbest Dolaşımı
 • Kamu Alımları
 • Şirketler Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Rekabet Politikası
 • Mali Hizmetler
 • Bilgi Toplumu ve Medya
 • Tarım ve Kırsal Kalkınma
 • Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
 • Balıkçılık
 • Taşımacılık Politikası
 • Enerji
 • Vergilendirme
 • Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika
 • İstatistik
 • Sosyal Politika ve İstihdam
 • İşletmeler ve Sanayi Politikası
 • Trans-Avrupa Şebekeleri
 • Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
 • Yargı ve Temel Haklar
 • Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
 • Bilim ve Araştırma
 • Eğitim ve Kültür
 • Çevre
 • Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
 • Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler)
 • Mali Kontrol
 • Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

Jean Monnet burs başvuru ön koşulları nelerdir?

Jean Monnet bursuna başvuru yapabilmek için aşağıda belirtilen koşulları karşılamanız gereklidir.

 • T.C. vatandaşı olmak
 • En az 4 yıllık lisans derecesine sahip olmak koşulu ile Türkiye’deki kamu çalışanı, özel sektör çalışanı(sivil toplum kuruluşlarında, şirketlerde, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar), üniversitelerde akademik ya da idari personel olarak çalışanlar ile Türkiye’deki üniversitelerde lisansüstü(yüksek lisans, doktora) öğrencisi olmak
 • Türkiye’deki üniversitelerde lisans düzeyinde okuyan son sınıf öğrencisi olmak
 • Başvuru yaptıkları yabancı dilde asgari yeterlilik düzeyine sahip olmak(TOEFL en az 570(yazılı) veya 230(bilgisayarda) veya 89(internet), IELTS(Akademik) an az 6.5/9.0)
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak
 • Yurtdışında eğitimini sürdürmeye engel olacak bir sağlık problemine sahip olmamak
 • Kamu sektöründen başvuracaklar dışında 40 yaş üstü olmamak
 • Lisans sürecinde 4.0 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 65 not ortalamasına sahip olmak( Not ortalamasının altında olup AB kazanımları ile ilgili 3 yıllık iş deneyimi olan kişiler başvurabilirler)

Jean Monnet bursuna nasıl ve ne zaman başvurulur?

Jean Monnet burs başvuruları 2018-2019 döneminde 4 Ekim- 4 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Başvurular kapalı zarf içerisinde posta veya kargo yoluyla veya elden, 4 Aralık 2018 saat 17:00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin aşağıdaki adresine ulaştırılmalıdır:

Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)

Sn. M. Selim USLU (Başkan)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kampüsü E Blok,  İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek – Ankara / Türkiye

2019-2020 döneminde Jean Monnet bursuna dair tüm yeniliklerden haberdar olabilmek için vakfın sitesini ve E-Bursum’u takip etmenizi öneririz.


Jean Monnet burs başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Başvuru koşullarını sağlayan adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvuru yapabilir. Bu belgeleri yukarıdaki adrese postalamayı unutmayın 🙂

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

 • AB resmi dillerinden birinde doldurulmuş olan İngilizce Başvuru Formu
 • İki adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
 • Lisans diploması/Mezuniyet belgesi (Mezun adaylar için)
 • Yabancı dil yeterlilik belgesi
 • Öğrenci işlerinden  alınmış olan imzalı, mühürlü lisans not belgesi (transkript)
 • Kurum yazısı/Çalışma belgesi (çalışan adaylar için)
 • Öğrenci belgesi (halen son sınıf lisans öğrencisi olanlar veya lisansüstü öğrencisi olup üniversite kontenjanından başvuran adaylar için)
 • Belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan çalışmaları belgeleyen hizmet belgesi

Jean Monnet ne kadar burs veriyor?

Burs miktarı ile ilgili ayrıntılar aşağıdaki gibidir.

 • Okul ücreti (okul ücretinin 20.000 Euro’ya kadar olan bölümü),
 • Yaşam giderleri (yeme-içme, konaklama, iletişim, yerel ulaşım, kültürel faaliyetler, vb. Aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz),
 • Çeşitli masraflar için bir defaya mahsus sabit ödenek (3000 Euro) (vize-pasaport, eğitim materyali, seyahat, çalışma ziyareti, yerel makamlara kayıt, sağlık ve sigorta ile her türlü vergi ve benzeri masraflar için kullanılmak üzere).

Aşağıda belirtilen tablo 2018-2019 dönemi ücretlerini göstermektedir. Bilgiler paylaşıldığında güncellenecektir.

AB ÜLKE ÜYESİ Yaşam Giderleri(Euro-Ayda)
Almanya 1.300
Avusturya 1.400
Belçika 1.400
Bulgaristan 600
Çek Cumhuriyeti 750
Danimarka 1.750
Estonya 900
Finlandiya 1.550
Fransa 1.400
Gkry 1.300
Hırvatistan 800
Hollanda 1.400
İngiltere 1.550
İrlanda 1.550
İspanya 1.300
İsveç 1.700
İtalya 1.300
Letonya 900
Lüksemburg 750
Macaristan 750
Malta 1.000
Polonya 750
Portekiz 1.000
Romanya 600
Slovakya 800
Slovenya 1.000
Yunanistan 1.000

 

Jean Monnet bursları aylık olarak ödenmemektedir. Burs miktarının %90’ı sözleşmeler imzalandıktan sonra, geriye kalan %10’u ise eğitim programı tamamlanıp kapanış işlemleri yapıldıktan sonra ödenmektedir.

NOT:Öğrenimini başarıyla tamamlayamayan veya sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeyen adaylardan, aldığı bursun tamamını veya bir kısmını iade etmesi istenecektir.


Jean Monnet bursu önemli tarihler nelerdir?

Jean Monnet burs başvuru süreci tabloda belirtildiği şekilde ilerleyecektir.

TARİH SAAT
2019-2020 Akademik yılı burs başvuru başlangıcı 4 EKİM 2018
Açıklama sorularının veya başvuru sahiplerinin Sözleşme Makamına ek bilgi taleplerinin sunulması için son tarih 13 KASIM 2018 17:00
Açıklama sorularının cevaplarının veya ek bilgilerin Sözleşme Makamı tarafından verildiği tarih 23 KASIM 2018
Başvuru belgelerinin sunulması için son tarih 4 ARALIK 2018 17:00
YDS / e-YDS sertifikası ile başvuranlar için yabancı dil yeterlilik belgesi teslimi için son tarih 26 ARALIK 2018 17:00
Yazılı sınav almaya hak kazanan adayların daveti 5 MART 2019
Yazılı sınav 23 MART 2019 13:00-16:00
2019-2020 JM Bursu almaya hak kazanan adayların bilgilendirilmesi 22 MAYIS 2019
Sözleşmenin imzalanması 15 TEMMUZ-15 KASIM 2019

Yazılı sınav sonrası sözlü sınava tabi tutulacaksınız. İkisinden toplamda 60 puan almanız gerekmektedir.

Burs almaya hak kazanan adaylar en az 3 ay, en fazla 12 aylık dönemde AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede ya da üniversiteye eşdeğer bir kurumda yüksek lisans eğitimine ya da araştırma programına katılabilir. Daha fazla ayrıntı için Jean Monnet web sitesinden bilgilere ulaşabilirsiniz.


Jean Monnet burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

2019-2020 burs dönemi Jean Monnet bursu sonuçları 22 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacaktır.

Jean Monnet bursu ve daha pek çok yayınlayacağı burs sonuçlarını E-Bursum olarak biz de takip ediyor olacağız. Bu nedenle tüm bu vakıflardan tek bir çatı altında haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.