UNESCO/Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programı nedir? Japonya Genç Araştırmacılar Bursu kimlere burs verir? 2019-2020 Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programı’na ne zaman ve nasıl başvurulur? Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programına başvuru için gerekli belgeler nelerdir? Merak edilen tüm soruların cevaplarını UNESCO/Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programı yazımızda bulabilirsiniz!


Diğer 2019-2020 burslarından haberdar olabilmek ve bursları kaçırmamak için E-Bursum’a üye olabilir, Burs Verenler’den burs veren tüm vakıf, dernek ve okullara bakabilirsiniz. Burs Ara’dan da burslara başvurabilirsiniz. Blog bölümümüzde de çeşitli kategorilerdeki yazılara, Yurt İçi ve Yurt Dışı burslarına ulaşabilirsiz.

UNESCO, “UNESCO/Keizo Obuchi Araştırma Bursları Programı” (UNESCO/Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programı) projesini, Japon Hükûmeti tarafından, Kasım 2000’de başlatmıştır. UNESCO’nun UNESCO Program Öncelikleri altındaki dört alanda araştırmayı hızlandırmasını sağlamak için kurulan Japon İnsan Kaynakları Kapasite Geliştirme Fonu çerçevesinde düzenlemiştir. 


“UNESCO/Keizo Obuchi Araştırma Bursları Programı” (UNESCO/Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programı) nedir?

Japon Hükûmeti, ‘’UNESCO/Keizo Obuchi Araştırma Bursları Programı’’ (UNESCO/Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programı) ile çevre (özellikle afet risklerinin azaltılması(DRR)), kültürlerarası diyalog, bilgi ve iletişim teknolojileri, çatışmaların barışçıl çözümü konularından bir ya da daha fazlası üzerinde araştırma yapan gelişmekte olan ülkelerden başvuracak 10 kişiye destek vermektedir. Japon İnsan Kaynakları Kapasite Geliştirme Fonu tarafından karşılanan program, özellikle bu 4 konuda kapasite geliştirme ve araştırma aktivitelerine etki etmeyi hedefleyecektir.

Japonya’da araştırma çalışmalarını sürdüren Afrika’dan, gelişmekte olan Küçük Ada Devletlerinden (SIDS), en az gelişmiş ülkelerden başvuran adaylara ve kadın adaylara öncelik vermektedir.

Bu bursların amacı, UNESCO’nun öncelikle ilgilendiği dört gelişme alanındaki yenilikçi ve yaratıcı lisansüstü araştırmaları desteklemektir. Yüksek lisansını tamamlamış olan kişilerle belirlenen 4 alanda çalışmalar sürdürmektedir.


Japonya Genç Araştırmacılar Bursuna Kimler Başvurabilir?

UNESCO/Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programı başvuran adaylardan sahip olunması gereken bazı nitelikler aramaktadır. Öncelikle her bir Millî Komisyon’dan en fazla 2 başvuru kabul etmektedir. Genel olarak yüksek lisans derecesine sahip ve 1 Ocak 1979 tarihinden sonra doğanlar programa başvurabilmektedir. 


Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programının Adaylarından Beklediği Nitelikler Nedir?

Adaylarda aranan şartların başında yüksek lisans derecelerinin olması ve gidecekleri ülkenin dilini iyi derecede bilmeleri vardır. Araştırmaya gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler katılabilmektedir. Kadın veya Afrikalı araştırmacılara ise öncelik tanınmaktadır.

Başvuran adayların yüksek lisans derecesine (M.A., M.Sc. ve buna eşdeğer) sahip araştırmacılar olmasını ve araştırma çalışmalarını yurtdışında (tercihen kendi bölgesinde) yukarıda belirtilen dört alandan birinde, bilgisini arttırma düşüncesiyle devam etmesini istemektedir. 

Yüksek lisans derecesini bitirme aşamasında olanlar, burslarını almaya başlamadan önce yüksek lisansını bitirmiş olmalıdır. 

2. Adayların yüksek entelektüel birikimi olan kişiler olmasını ve adayların program sonunda döndüklerinde ülkelerine önemli katkılarda bulunmasını beklemektedir.

3. Adaylar 40 yaşının üzerinde olmamalıdır. 1 Ocak 1979 tarihinden önce doğmuş olan adayların başvurularını dikkate almamaktadırlar. 

4. Burs kazanan kişi, çalışmalarını ev sahibi bir enstitüdeki akademik danışmanın gözetimi altında yürütülmelidir.  Adayların Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programına başvurabilmesi için akademik danışmanın kabul onayı olmak zorundadır.

5. Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programına katılmak isteyen kadın adaylara, en az gelişmiş ülkelerden (LDCs) ve gelişmekte olan Küçük Ada devletlerinden (SIDS) başvuran adaylara, Afrikalı araştırmacılara ve araştırma çalışmalarını Japonya’da sürdürecek adaylara öncelik verilecektir.

6. Adaylar araştırma yapacakları ev sahibi ülkenin dilinde okuma ve yazma düzeyinde bir beceriye sahip olmaları gerekmektedir.


Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programı Araştırma Alanları 

–  Çevre (özellikle afet risklerinin azaltılması(DRR))

–  Kültürlerarası Diyalog

–  Bilgi ve İletişim Teknolojileri

–  Çatışmaların Barışçıl Çözümü

Geçen senenin (2018-2019 dönemi) Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programı araştırma konuları için önerilmiş konulara buradan bakabilirsiniz.


UNESCO/Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programı Ne Kadar Sürer?

Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programı en az 3 ay en fazla 9 ay sürmektedir. Daha az veya daha fazla süreyle programa devam etmek mümkün değildir. Araştırma, ev sahibi bir enstitüdeki akademik bir danışmanın gözetimi altında yürütülmelidir.


UNESCO/Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programı Çalışma Yeri Neresidir?

Bir ya da iki ülkede araştırma çalışmaları yürütülmektedir. Burstan yararlanan kişi, edindiği bilgilerin yerel araştırma ve eğitim programlarında verimli kullanılabilmesi için, burs tarihinin bitiminde kendi ülkesine dönmek zorundadır.


Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programı Başvuru İşlemleri Nasıldır?

Bütün başvurular, UNESCO Burs Başvuru Formu’ndaki gerekli belgelerle birlikte teslim edilmelidir. Her Üye Devlet en fazla iki kişi aday gösterebilir. 

UNESCO’ya ulaştırılacak başvuruları seçmek, Millî Komisyonların sorumluluğundadır. Başvurular “The Section of Participation Programme and Fellowships, UNESCO, 7, Place de Fontenoy 75352 Paris 07 SP” adresine 29 Kasım 2019 gece yarısına kadar ulaştırılacaktır ve bir kopyası da elektronik posta aracılığıyla s.bantchev@unesco.org ve l.zas-friz@unesco.org adreslerine gönderilmelidir. 

Başvurulara eklenmesi gereken ekler:

UNESCO Burs Başvuru Formu usulüne uygun olarak iki nüsha halinde doldurulmalıdır.

– Yakın zamanda çekilmiş iki fotoğraf 

– İki nüsha halinde, onaylı derece ya da diploma fotokopileri (transkriptleri de içeren) ve yüksek lisans derecesini kanıtlayan belge 

– Adayın çalışmalarını bilen birinden tavsiye mektubu 

– Ev sahibi bir kurumun kabul mektubu (örneğin,  burs verilecek adayın çalışmalarını kabul eden kurum) 

Bu kabul mektubunda, ev sahibi kurumun, uzmanlaşmak için seçilen alanda, aday tarafından gerek duyulan ilgili araştırma aktivitelerini sağlamaya istekli olduğunu onayladığını belirtmelidir.

– İki nüsha halinde, çalışma yapılacak ülkenin dili (adayın anadilinden farklı bir dil) için onaylı dil yeterlilik belgesi (UNESCO formu kullanılmalıdır)

– Adayın üzerinde çalışacağı araştırmanın, İngilizce ya da Fransızca, en fazla bir ya da iki sayfa, detaylı bir açıklaması 

Araştırma önerisi aşağıdaki sorulara cevap niteliğinde hazırlanacaktır:

1. Neden? Önerilen projenin yukarıda belirtilen alanlara somut katkısı, yenilikçi, orijinal yönü, araştırma projesinin kapsam ve amacı belirtilmelidir.

Aday, ev sahibi kurumda edinilen teorik ya da uygulamalı bilgi ve eğitimin devam etmekte olan araştırma projelerinde faydalı olacağını kanıtlamalıdır.

2. Ne? Araştırma projesinin beklenen sonuçları ve etkisi anlatılmalıdır.

3. Nasıl? Araştırmanın yürütülmesi için önerilen düzenlemelerin tanımlanması gereklidir.

4. Nerede? Araştırmanın gerçekleştirileceği ülkenin (en fazla bir ya da iki ülke) ve ev sahibi kurumun adı ve adresi yazılmalıdır.

5. Ne zaman? Önerilen başlama tarihi ve araştırma süresi belirtilmelidir. (Bu süre en az üç ay, en fazla dokuz ay olmalıdır.)

6. Ne kadar? Adayın önerilen projeyi yürütmesi için gerekli olan kaynakları gösteren detaylı bir bütçe tahmini belirtilmelidir. Toplam miktar, önerilen araştırma süresi ve yerine göre belirlenmelidir. Miktar 10,000 doları aşmamalıdır. Tüm rakamlar Amerikan Doları olarak gösterilmeli ve ayrı bir sayfada belirtilmelidir. 

Toplam bütçe miktarı yurtdışı ve yurtiçi seyahat ödemelerini ve yurtdışı kişisel harcamalarını kapsamalıdır. (Bu programın amacı araştırma bursu sağlamaktır, bu nedenle birçok durumda eğitim ücretlerinin karşılanmayacağı düşünülmektedir)

Adaylar bütçelerinde konaklama ve yeme-içme giderleri (yerel ulaşım ve zaruri giderleri de içeren) için aylık ortalama 1,000/1,800 Amerikan dolarının aşılmaması gerektiğini göz önünde bulundurmalıdır. Projenin hedefi doğrultusundaki bütçenin orantısız olduğu durumlarda, projenin daha küçük bir bütçe ile desteklenmesi olasıdır.

Bilgisayar veya ekipman satın alımı; bir araştırmanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ve araştırma projesinin gelişmesine doğrudan ve önemli bir katkı sağlaması gibi istisnai bir durum oluşmadıkça konferanslara katılım burs bütçesi kapsamında karşılanmaz.

UNESCO ve Japonya, orijinalliğe ve niteliğe büyük önem vermektedir. Yalnızca yenilikçi, yaratıcı ve uygun olduğunu kanıtlayan ve yukarıda belirtilen dört alana katkı sağlamayı vadeden, iyi planlanmış araştırma önerilerini dikkate almaktadır.

Eksik formlar, son başvuru tarihinden sonra gönderilen başvurular ya da yukarıda belirtilen nitelikleri karşılamayan adayların başvuru dosyaları dikkate alınmamaktadır.


Japonya Genç Araştırmacılar Bursu Ne Kadardır ve Nasıl Ödenir?

Japonya tarafından finanse edilen ve UNESCO tarafından yönetilen Japonya Genç Araştırmacılar burs programı; seçilen adaylara en fazla 10,000 Amerikan Doları burs vermektedir. Ödeme iki ya da üç taksit halinde yapılır ve sadece araştırma ücretlerini kapsamaktadır. Ek ücret verilmemektedir, burs genişletilmesi ya da yenilenmesi mümkün değildir.


Japonya Genç Araştırmacılar Bursu Adayları Nasıl Seçilir?

Yukarıda belirtilen dört alandaki uzmanlardan oluşan bir Seçim Komitesinin tavsiyeleri doğrultusunda; son karar Japon Hükûmeti tarafından verilmektedir. Başvurular UNESCO/Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programı’na uygunluğuna göre değerlendirilmektedir.

Seçilen adaylar bir Ödül Mektubu alırlar ve 15 Mayıs 2020 tarihine kadar bilgilendirilirler.

Bilgilendirilmeyen adayların seçim sürecinde başvurularının onaylanmadığı anlaşılmalıdır.  


Program Sonunda Bilgilerin Kullanılmasına/Yayılmasına İlişkin Önemli Notlar 

  • Burs süresinin bitiminde araştırmacıların çalışmalarının sonuçlarını yayınlamaları teşvik edilmektedir.
  • UNESCO/Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programı’ndan yararlanırken, yapılan araştırmayla sonuçlanan bilimsel makalenin yayımlanması için UNESCO’nun ön onayı gerekmemektedir. Bununla birlikte, bursiyerin makalesinde, UNESCO’nun, UNESCO/Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programı kapsamında Japonya Hükümeti’nin burs desteğini aldığının bilgisini vermesi gerekmektedir. Bursiyerin, bilgi için raporun bir kopyasını ve/veya basılmış makaleyi kuruma göndermesi gerekmektedir. UNESCO’nun bilimsel makaleleri yayınlama zorunluluğu yoktur ve bu amaçla ödenek sağlamayacaktır.
  • Seçilen bursiyerlerin yapılan projenin gelişim sürecini ve sonuçlarını anlatan bir final raporu teslim etmeleri gerekmektedir. Bursiyerlerin, UNESCO’ya raporlarıyla birlikte UNESCO tarafından geniş ölçüde yayılması için bir sayfalık özet göndermeleri gerekmektedir. 

Başvuru formu için tıklayınız. 

Detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Daha fazla burs haberleri için E-Bursum‘u takipte kalın!


burs ara görseli
Burs mu arıyorsun? O zaman tıkla!