İstanbul Sanayi Vakfı Bursu nedir? İSOV bursuna başvuru nasıl yapılır? İstanbul Sanayi Vakfı Bursu nasıl alınır? İstanbul Sanayi Vakfı Bursu ne kadar? 2018-2019 dönemi İstanbul Sanayi Odası Vakfı bursuna dair sorularınızın tüm cevapları burada. İstanbul Sanayi Odası Vakfı Bursu başvuru rehberi niteliğindeki yazımızla kolayca burs başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz..

İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV), 1994 yılında İstanbul Sanayi Odası üyeleri tarafından eğitim çalışmaları yapmak ve sosyal-kültürel faaliyet düzenlemek amacıyla kurulmuştur. Vakıf, diğer faaliyetlerinin yanında burs da vermektedir. İSOV, aynı zamanda staj imkanları da sağlamaktadır. Bu yazımızda İSOV bursuna nasıl başvurulacağını anlatacağız.


İstanbul Sanayi Odası Vakfı Bursu Başvuru Ön Koşulları Nelerdir?

İSOV; lisansüstü, ön lisans ve lise bursu vermektedir. İSOV burslarının türleri: Lisans Bursu, Yüksek Lisans Bursu, İki Yıllık Meslek Yüksekokulu Bursları, Mesleki Lise Bursları ve Bağışlı Burslardır. Bu bursların özelliklerini size bu yazımızda sunacağız, fakat isimlerinden de anlaşılabileceği bu burslar yalnızca ismini aldığı kurumlarda eğitim görmekte olan öğrencilere verilmektedir. Ayrıca bu kurumlar da sınırlandırılmıştır. İSOV’un burs verdiği okullar listesi yazımızda.

Vakıf, aşağıdakileri şartlara uyan öğrencilere burs vermektedir,

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engeli öğrencilere verilen burslar hariç),
 3. Gelir düzeyi düşük olmak,
 4. Ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olmak,
 5. Adli sicil kaydı bulunmamak,
 6. İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak,
 7. Liseler için: Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek liselerinde öğrenim görüyor olmak,
 8. Yüksek öğretim için: meslek yüksek okulu ve teknik üniversitelerde öğrenim görüyor olmak.

Buna ek olarak yurtdışında eğitim alan öğrencilere burs verilmemektedir. Eğer yukarıdaki koşullara uyuyorsanız burs başvurusu yapabilirsiniz. Ayrıca İSOV, burs türlerine göre bazı okullarda okumayı şart koşmaktadır.

İSOV, Lisans Bursu için yalnızca aşağıdaki okullardan başvuru kabul etmektedir.

 1. Boğaziçi Üniversitesi,
 2. İstanbul Üniversitesi,
 3. İstanbul Teknik Üniversitesi,
 4. Galatasaray Üniversitesi,
 5. Marmara Üniversitesi,
 6. Yıldız Teknik Üniversitesi,
 7. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
 8. Türk-Alman Üniversitesi,
 9. İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
 10. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,
 11. Kocaeli Üniversitesi,
 12. Gebze Teknik Üniversitesi,
 13. İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri,
 14. Özel üniversitelerin teknik bölümlerinde ve %100 burslu öğrenim görebilen öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınır.

Listedeki okulların dışında bir okulda eğitim gören öğrenciler İSOV Lisans Bursu’ndan yararlanamaz.


İSOV Bursuna Nasıl ve Ne Zaman Başvurulur?

İSOV, başvurularını kendi sitesinden online olarak almaktadır. 1-30 Eylül tarihlerinden önce sitedeki formu doldurarak ön başvuru yapınız. Daha sonra bu tarihler arasında sizden gerekli belgeler istenecektir. İSOV, yapılan başvuruları değerlendirdikten sonra burs almaya hak kazanan öğrencilere dönüş yapmaktadır.


İSOV Bursu Ne Kadar?

Burs başvuru-değerlendirme-ödeme dönemi 1 yıl boyunca sürer. Burslar 9 ay dağıtılır. Burs dağıtılan bu aylar Ekim-Aralık ve Ocak-Haziran ayları arasıdır. 2017-2018 burs yılında bu meblağ lise öğrencilerine 150, lisans öğrencilerine 200 TL idi.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler başarılarına devam ederlerse eğitim hayatları boyunca bu şekilde İSOV bursundan faydalanabilirler. Bursiyerler olarak, başarılarınızın devam ettiğini göstermek için her sene not çizelgenizi İSOV’a teslim etmeniz gerekiyor.


İSOV Bursu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

İSOV bursuna başvurmak için öncelikle bu linkten ön başvuru yapmalısınız ve gerekli bilgileri kaydetmelisiniz. Daha sonra, 1-30 Eylül arasında vakfın internet sitesini takip ederek ve gerekli belgeleri vakfa size bildirilecek kanallar üzerinden teslim etmelisiniz. Gerekli belgeler aşağıdaki gibidir,

 1. Nüfuz cüzdanı örneği,
 2. Savcılıktan iyi hal kâğıdı,
 3. İkametgâh
 4. Yüksek öğretime yeni başlayan adayların ÖSYM sonuç belgesi çıktısı ve okul giriş başarı sıralamasını gösteren belge,
 5. Yüksek öğretim ara sınıf bursiyer adayları için başarı belgesi olarak tamamlanan son ders yılı veya yarı yıl itibariyle aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren belge (transkript)
 6. Lise öğrenimine yeni başlayan adaylar için ilköğretim diploma fotokopisi ile en son alınan karne fotokopisi,
 7. Lise ara sınıf bursiyer adayları için başarı belgesi olarak tamamlanan son ders yılı veya yarıyıl itibariyle aldığı karne fotokopisi
 8. Öğrenim görülen okuldan alınacak öğrenci belgesi
 9. Anne-baba çalışıyorsa resmi gelir belgesi
 10. Anne-baba çalışmıyorsa fakirlik belgesi.

Bu belgelerin nasıl alındığına dair bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.


İSOV Bursunun Türleri Nelerdir? Kimler İSOV Bursu Alabilir?

           Lisans Bursu

İSOV, hazırlık ve birinci sınıftaki üniversite öğrencilerine burs vermektedir. İlk 10.000’deki öğrencilere öncelik tanınmaktadır. Bu öğrencilerin ÖSYS sonuç belgeleri ve öğrenci belgeleriyle başarılarını kanıtlamaları gerekmektedir. Ayrıca üst kısımda yazdığımız diğer belgeler de gereklidir. Hazırlık veya 1. Sınıfta burs almaya hak kazanan öğrenciler, her dönem sonunda transkriptlerini İSOV’a teslim etmelilerdir. Eğer başarısız dersleri yoksa ve not ortalamaları 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 80 ise burs devam edecektir. Yoksa İSOV bursu kesilir.

        Yüksek Lisans Bursu

Bu bursa başvurmak için 26 yaşının altında olmak gerekmektedir. Askerliğini uzun dönem yapan erkek adaylar için bu sınır 28’dir. Lisansını 4 üzerinden en düşük 3 ya da 100 üzerinden en düşük 80 ile bitiren öğrenciler bu bursa başvurabilir. Yüksek lisans bursu almak için, tez hocasından İSOV’a yazılmış olan bir öneri mektubuna sahip olan adaylara öncelik tanınacaktır.

        İki Yıllık Meslek Yüksekokulu Bursları

Birinci sınıflardan bursa başvuranlar arasında, ilk 10.000’de olanlara öncelik tanınacaktır. ÖSYM sonuç belgesi ve kuruma giriş sırasını belirten belgeler, üst kısımda belirttiğimiz belgelerle birlikte İSOV’a teslim edilir.

Son sınıfların bursunun devam etmesi için sınıflarını 4 üzerinden en düşük 3 veya 100 üzerinden en düşük 80 not ortalamasıyla geçmiş olmaları gereklidir. Yıllık not ortalamalarını gösteren transkriptlerin İSOV’a teslim edilmesi gereklidir.

        Mesleki Lise Bursları

Birinci sınıflar için burs, giriş sırası yüksek olan adaylara verilir. Ara sınıflarda bu bursun devam etmesi için öğrencilerin bir üst sınıfa hiçbir derste kalmadan geçmiş olmaları gerekir. Diploma notu yüksek olan adaylara öncelik tanınır.

        Bağışlı Burslar

Bağışlı Bursların özellikleri, nasıl başvurulacağı, ne kadar olacağı değişiklik gösterir. Zira Bağışlı Burslar, Burs fonu sağlama kararı alan İSOV üyelerinin İSOV ile gerekli yazışmaları yapmasıyla ortaya çıkar. Bu burslardan haberdar olmak için İSOV’u ve E-Bursum’u takip edebilirsiniz.

Ayrıca benzer burs fırsatlarını da E-Bursum’a üye olarak sitemizden ve blog’umuzdan öğrenebilirsiniz.


İSOV Başvuru Formunu Nasıl Doldurmalı?

İSOV’un online başvuru formunu hatasız doldurmanız gerekmektedir. İSOV, bursiyerlerinin bilgilerini daima kontrol eder ve başvuruda yalan beyanda bulunan öğrencilerin bursunu keser ve o güne kadar ödenen paranın geri ödenmesini ister. Bu nedenle İSOV burs başvuru formu, tamamen doğru doldurulmalıdır. Ardından İSOV’a teslim edilecek belgelerle de bu formdaki bilgilerin doğruluğu kontrol edilir.


İSOV Bursu Hangi Durumda Kesilir?

İSOV’dan burs alan öğrenciler bir başka vakıftan daha burs alamaz. Benzer şekilde, mezun olan ya da okulu bırakan öğrencilerin bursları kesilir. Ayrıca İSOV, bursiyerlerinin disiplin cezası almamalarını ister. İSOV bursunuzun kesilmesine neden olacak nedenlerin tümünü aşağıda bulabilirsiniz:

 • Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması,
 • Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması veya gerek okul içinde gerek okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tespit olunması ve hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkûm olması,
 • Öğrencinin 7. maddede yer alan burs başvuru formunu gerçeğe aykırı olarak doldurduğunun anlaşılması,
 • Öğrencinin başka bir kuruluştan burs alması,
 • Uyarılara rağmen öğrenci mazeretsiz 3 (üç) ay kendisine tahsis edilen bursu almaması.
 • Başarı gösteremeyen ve bu yetersiz başarı veya başarısızlığı için sağlık, ailevi veya Yönetim Kurulu’nca kabule şayan bir mazereti bulunmaması,
 • Eğitime engel olacak bir sakatlığı veya hastalığının bulunması,
 • Başarı durumunun yukarıda bahsedilen seviyenin altına düşmesi,
 • Her sömestre ve öğretim dönemi sonunda öğrenci belgesi ve not çizelgesi/transkriptin zamanında İSOV’a teslim edilmemesi,
 • Sene kaybetmeden yatay geçiş yapanlar haricinde okul değiştirenlerin ve öğrencinin talebi halinde, Burs komisyonunun önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile bursları kesilir.

Kesilen burs, gelecek dönem öğrencinin başarı gösterip yeniden başvurması durumunda tekrar bağlanabilir.


İSOV Burs Sonuçları Açıklandı Mı? İSOV Bursu Nereden Sorgulanır?

İSOV’a eylül ayı dahilinde belge teslimi yaptıktan sonra periyodik olarak internet sitesini kontrol edebilirsiniz. Eylül ayından sonra açıklanması beklenen burslar buradan duyurulacaktır.