İlk Fırsat Programı Nedir?

Esas Sosyal, Şevket Sabancı ve ailesinin sürdürülebilir sosyal yatırımlar yaparak ülke kalkınmasına katkıda bulunması hedefiyle kuruldu. İlk yatırım alanını gençlik ve istihdam olarak belirleyen Esas Sosyal geniş kapsamlı bir sosyal yatırım stratejisi belirledi. Belirlenen bu strateji dahilinde gençlere ilk işe girişlerinde fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen İlk Fırsat Programı geliştirildi. 12 aylık program yeni mezunlara tam zamanlı, maaşlı olarak ilk iş deneyimlerini STK’larda sağlıyor ve İlk Fırsat Akademisi kapsamında ek eğitim olanakları da sunuyor.


Programın İçeriği ve Amacı Nedir?

Esas Sosyal olarak araştırmaya çok önem veriyoruz. Bu alana sosyal yatırım yapmaya karar verdiğimizde gördük ki, yeni mezun gençler, ilk işlerine girerken çeşitli zorluklarla karşılaşıyorlar ancak işverenler tarafından daha az bilinen devlet üniversitelerinden mezun gençler bu dönemde daha fazla fırsat eşitsizliği ile karşılaşıyorlar. O nedenle özellikle az bilinen devlet üniversitelerinden mezun başarılı gençlere fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen İlk Fırsat Programı’nı geliştirdik.

Programın amacı bu gençlere okuldan işe geçişte destek ve eğitim vererek istihdamda fark yaratmak. İlk Fırsat Katılımcıları, program kapsamında işbirliği yapılan sivil toplum kuruluşlarının kurumsal iletişim, muhasebe & finans, insan kaynakları, idari işler, satın alma, bilgi teknolojileri ve kaynak/iş geliştirme gibi özel sektörde de karşılığı olan fonksiyonel departmanlarında 12 ay tam zamanlı, maaşlı çalışarak iş deneyimi kazanıyorlar, İlk Fırsat Akademisi kapsamında 250 saatten fazla eğitim ve mentorluk alarak iş hayatına tam anlamıyla hazır hale geliyorlar.


Programa Kimler Başvurabilir?

Programa, 20-25 yaş arasında (1 Ocak 1996-31 Aralık 2000 arasında doğanlar), devlet üniversitelerinden 2019 Haziran ve sonrasında mezun olan gençler başvurabiliyor. Mezunların diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/ 100’lük sistemde en az 65 puan olması ve daha önce tam zamanlı çalışmamış olmaları bekleniyor. Gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarında ya da kulüp çalışmalarında görev almış, staj yapmış ve/veya burs almış öğrenciler öncelikli olarak değerlendiriliyor.


Başvurular Ne Zaman Nereden Yapılır?

Yeni dönem başvuruları 7 Ağustos 2020’ye kadar sürecek. Bu yıl 26 STK ile işbirliği sağlanarak 55 gence ilk iş deneyimi sağlanması hedefleniyor.

Başvuru kriterlerini sağlayan gençler, programın web sitesi üzerinden STK’ların uygun pozisyonlarını inceleyerek başvurularını E-bursum üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. 2020 yılı için STK’larda açılan pozisyonları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.


Başvuru Sırasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Progrma katılmak isteyen gençlerden öncelikle çalışmak istedikleri STK’yı ve pozisyonun gerekliliklerini iyice incelemelerini bekliyoruz. Çalışmak istedikleri pozisyonda karar kıldıktan sonra başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları ve istendiği zaman gerekli evrakları ibraz etmeleri gerekiyor.


Değerlendirme Süreci Nasıl İlerlemekte?

Gelen başvurular incelendikten sonra ön değerlendirmeyi geçen adaylar ilk online mülakata davet ediliyor. İlk mülakat sonrasında belirlenen gençlerle ikinci bir online mülakat yapılıyor. Buna göre de programa kabul edilecek adaylara karar veriliyor. Gerçekleştirilen mülakatlarda programa seçilemeseler bile, yapılan mülakatın gençlere daha sonraki iş başvuruları için deneyim kazandıracağına inanıyoruz.


Katılımcıları Program Sırasında Neler Beklemektedir?

Yapılan değerlendirmeler sonrasında programa kabul edilen gençler, oryantasyon programının ardından 2 Kasım 2020 tarihinde STK’larda kabul edildikleri pozisyonlarda iş başı yapacaklar.

Program, gençlere STK’larda ilk iş deneyimi sunmanın yanı sıra İlk Fırsat Akademisi ile gençlerin yetkinliklerini artırmayı amaçlıyor. Akademi ile 250 saatten fazla 21. Yüzyıl becerilerini içeren eğitimler, İngilizce dil eğitimi ve mentorluk desteği ile gençlerin daha özgüvenli ve ne istediğini bilen profesyoneller olmaları konusunda yol gösterici oluyor. Araştırmaya göre programa katılan bir gencin, benzer vasıflarda olup programa katılmayan bir mezuna göre istihdam olasılığının 63,2 puan daha fazla olduğu görülmekte.


Katılımcılar Program Bittikten Sonra Nasıl Yetkinlikler Kazanmış Olurlar?

Programı tamamlayanlar, gerek edindikleri 12 aylık iş tecrübesi gerek Akademi kapsamında aldıkları eğitimlerle daha donanımlı bireyler haline geliyorlar. Program mezunlarının program bitmeden yeni iş teklifi alma oranı %82 iken, programı bitirdikten sonraki 3 ay içinde istihdam oranları %93 oldu. Mezunların %51’i, kariyerlerine Türkiye’nin önemli kurumlarında devam ederken, %49’u STK’larda çalışmayı tercih ettiler.
Ayrıca, mezunlar ile olan bağlantımızı hiç koparmıyoruz. Gençlerin kazandıkları tecrübeleri ekosistemimize yeni eklenen İlk Fırsat Katılımcıları ile paylaşmalarını sağlıyoruz. Dolayısıyla, bu gençler kazandıkları yetkinliklerini, akranlarına aktararak yeni mezunlar için rol model de oluyorlar.


Bu Programın Gelecekte Nereye Gitmesini Hayal Ediyorsunuz?

İlk Fırsat Programı’nı, üniversiteden yeni mezun gençlerin işsizlik soruna bir çözüm modeli olarak geliştirdik. Amacımız, ülkemizdeki gençlerin fırsat eşitliğine kavuşması, yetkinliklerine ve başarılarına göre değerlendirilmeleri, ilk işe girişlerinde fırsat eşitsizliği yaşamamalarıdır. Anadolu’da çok başarılı gençler var ama iş hayatına çok dezavantajlı başlıyorlar. Artık kurumların işe alımlarda sadece okullara değil, potansiyellere de bakmalarını, İnsan Kaynakları profesyonellerinin bu gençlere de şans vermeleri gerektiğini düşünüyoruz… Gençlere fırsat vermenin hem bugüne hem de geleceğe yatırım yapmak olduğuna inanıyoruz, hayalimiz hiçbir gencin ilk işe girişinde fırsat eşitsizliği ile karşılaşmamasıdır.
Ülkemizin geleceği olan gençlere inanıyoruz… Kendine inanan, kendini geliştirmek isteyen gençleri bu programa başvurmaya bekliyoruz.


Eklemek İstediğiniz Bir Şey Var Mı?

Esas Sosyal ve İlk Fırsat Programı ile ilgili daha detaylı bilgi almak, yapılan yeni proje ve çalışmaları yakından takip etmek için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

burs ara görseli
Burs mu arıyorsun? O zaman tıkla!