Elginkan Vakfı kimlere burs verir? Elginkan Vakfı bursu nedir? 2018-2019 Elginkan Vakfı bursuna ne zaman ve nasıl başvurulur? Elginkan Vakfı bursuna başvuru için gerekli belgeler nelerdir? Tüm bu soruların ve nicesinin cevaplarını Elginkan Vakfı Bursu Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey yazımızda bulabilirsiniz!

1985’te kurulan Elginkan Vakfı’nın kökleri 1950lere dayanır. 19 şirketiyle iş sektöründe bir yıldız haline gelen Elginkan Topluluğu, aynı zamanda Türkiye toplumunda eğitimin yerini pekiştirebilmek için de pek çok çalışma yapmaktadır. Bu değerli çalışmalarla birlikte öğrencilere burs imkânı da sağlayan Elginkan Vakfı’nın burs programlarını sizler için inceledik. Yalnızca lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin başvurabileceği Elginkan Vakfı burslarına başvuru yapmadan önce yazımızı okuyarak işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Elginkan Vakfı gibi diğer pek çok burs fırsatından haberdar olmak için E-Bursum’a üye olabilir Türkiye’deki tüm bursları hemen buradan takip edebilirsiniz.


Elginkan Vakfı burs başvurusu ön koşulları nelerdir?

Elginkan Vakfı, lisans ve yüksek lisans bursu başvuruları için aşağıdaki koşulları koymuştur:

  1. T.C. vatandaşı olmak,
  2. Maddi imkanları yetersiz olmak,
  3. Başarılı olmak.

Lisans Bursları

Başvuran öğrencilerin notları bağıl not sistemine göre yapılan değerlendirmede en az CB, 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2.50, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 70 olmalı ve öğrenciler bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanmış olmalılardır.

Yüksek Lisans Bursları

Lisans mezuniyet genel not ortalamasının en az BB/AA, 3.00/4.00 veya 80/100 olmalıdır.

Lisansüstü burslarına başvurularda, adaylardan tez danışmanları ya da diğer öğretim üyelerinden talep ederek alacakları, Vakfa hitaben yazılmış bir tavsiye mektubu istenir.

Başvuranlar lisans eğitimi düzeyinde 23; tezli yüksek lisans düzeyinde 26; doktora düzeyinde 30 yaşından büyük olmamaları şarttır.


Elginkan Vakfı burslarına nasıl ve ne zaman başvurulur?

Elginkan Vakfı, her dönemin başında okullara Elginkan Vakfı Burs Başvuru Formu gönderir. Bursa başvuru yapabilmek için bu formu okulunuzdan temin etmeli ve gerekli belgeleri de ekleyerek okulunuzdaki gerekli merciye teslim etmelisiniz. (Öğrenci işleri, burs ofisi vs.)

Burs başvuru tarihleri aşağı yukarı Eylül-Ekim arasında gerçekleşir.


Elginkan Vakfı bursu ne kadar veriyor?

Elginkan bursları 12 ay boyunca devam eder.

Burslar; lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlık sınıfları için azami bir yıl, tıp fakülteleri haricinde lisans eğitimi için azami 4 yıl, tıp fakülteleri için azami 6 yıl, lisansüstü öğrenciler için yüksek lisans programında azami 2 yıl, doktora programında azami 4 yıllık süre için verilir.

Bursun meblağı her sene Elginkan Vakfı burs komisyonu toplantısından sonra karar bağlanır ve duyurulur.

Bu duyuruları kaçırmamak için Elginkan Vakfı’nı ve E-Bursum’u yakından takip etmenizi öneririz.


Elginkan Vakfı burs başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Okulunuzun öğrenci işleri ya da burs ofisinden alacağınız Elginkan Vakfı Burs Başvuru Formu’na bu belgeleri de eklemeli ve okulunuzdaki gerekli şubeye teslim etmelisiniz:

  1.       Nüfus Cüzdanı Örneği,
  2.       Adli Sicil Belgesi,
  3.       Lisans öğrenimine yeni başlayan bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi ile gerekirse Üniversiteye girişteki başarı sırasını gösteren Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarından alınacak belge,
  4.       Lisans öğrenimi ara sınıfındaki bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın tamamladığı son ders yılı veya yarı yıl itibariyle derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren ve Üniversite tarafından onaylanmış belge,
  5.       Lisansüstü öğrenimine yeni kaydolan adaylar için başarı belgesi olarak adayın lisans öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren not belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisi ve tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine kabul edildiğini gösterir Üniversite’den alınmış belge ve ilgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu,
  6.       Lisansüstü öğreniminin ileri yıllarındaki adaylar için başarı belgesi olarak lisansüstü öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamalarını gösteren not belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisi; varsa yayın listesi ve bu yayınlardan birer kopya ve ilgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu,
  7.       Vakıf tarafından istenebilecek diğer belgeler.

Bütün bu belgeleri nereden, nasıl alacağınızı öğrenmek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.


Elginkan Vakfı’nın burs başvuru formunu nasıl doldurmalı?

Elginkan Vakfı’nın burs başvuru formunu tamamı doğru ve güncel bilgilerle doldurmalısınız.


Elginkan Vakfı burs sonuçları açıklandı mı? Elginkan Vakfı burs sorgulama nasıl yapılır?

Dönem başında formu alıp belgeleri toplayarak teslim ettikten sonra Elginkan Vakfı bu başvuruları değerlendirmeye alır. Yapmış olduğunuz bu başvuru faslı geçtikten sonra olumlu değerlendirilirseniz Elginkan Vakfı sizi mülakata çağırır. Mülakat hakkı kazanmanız durumunda size mutlaka bilgi verilir.

Mülakatın ardından da kesin olarak burs kazanırsanız bu duyurular Elginkan Vakfı sitesinden yapılır ve mail ya da telefon yoluyla size de bilgi verilir.