Libro Projesi, meslek yaşamlarında ilham kaynağı olan kişiler tarafından tavsiye edilen kitap listelerinden oluşmaktadır. Bazı kitaplar mesleki içerikte olmasa da yetkinliklerinizi geliştirmede size yön verecek şekilde seçilmiştir. Libro listelerinin size fayda sağlayacağını umut ediyoruz.


Feza Kerestecioğlu Kimdir?

Feza Kerestecioğlu, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans mezunudur. Yüksek Lisans eğitimini de yine aynı okuldan alan Kerestecioğlu doktorasını University of Manchester Institute of Science and Technology Kontrol Sistemleri üzerine tamamlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi’nde hocalığa devam eden Kerestecioğlu, Prof ünvanı ile Kadir Has Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği hocalığına devam etmiştir. 2012’den bu yana Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığını yürütmektedir.


Feza Kerestecioğlu Kitap Listesi

Feza Kerestecioğlu olarak, bu kitapları bir öncelik sırasına koymak istemem. Ama söz konusu farkındalık ise, aşağıdaki listenin altışar kitaplık üç grup halinde düzenlendiğine dikkat çekmem gerekir. Bu grupları kısaca I- Nereden Geliyoruz? II- Neredeyiz? III- Nereye Gidiyoruz? olarak adlandırabiliriz.


I- Nereden Geliyoruz?

I. gruptaki kitaplar insanın hangi süreçlerden geçerek bugüne ulaştığını anlatıyor. Bu kitaplar kendimi, bir insan olarak doğada, tarihte ve toplumumda konumlandırmamı sağladı.


Türlerin Kökeni – Charles Darwin

Charles Darwin’in organik evrim kuramı bilime yaptığı katkı kadar, getirdiği tartışmalarla da önemli bir kitaptır. Onun yaptığı beş yıllık araştırma gezisi sonunda bulduğu canlı ve fosiller, saptadığı canlı özellikleri, gözlemlediği insan toplulukları ve bunlara dayanarak vardığı sonuçlar bir anda kitaplaşmadı. Evrim kitabının kitaplaşması bu bilim adamının yirmi yılını aldı. Darwin’in evrim kuramı “canlıların ortak atalardan evrilerek çeşitlendiği” düşüncesine dayanır. 150 yıl önce tartışılan ve bilim insanlarının çoğunluğunca kabul gören bu görüş, günümüzde kimi çevrelerce din adına hâlâ reddediliyor. Bu reddedişte Darwin’in bir teolog olduğu da unutuluyor.


Yeryüzündeki En Büyük Gösteri – Richard Dawkins

Yeryüzündeki En Büyük Gösteri, Britanyalı biyolog Richard Dawkins‘in onuncu kitabıdır. 3 Eylül 2009 yılında İngilizce olarak İngiltere’de ve 2010’un Mart ayında Türkiye’de Türkçe olarak basılmıştır.

Kitap, 2011 Nisan’ı itibarıyla İngiltere, Kanada, İrlanda ve Avustralya’da en çok satan kitap durumundadır. Kitabın çevirisi İstem Fer, Kahraman İpekdal, B. Duygu Özpolat ve Uygar Polat tarafından gerçekleştirilmiş, Uygar Polat ve Tunç Tuncay Bilgin editörlüğünü yapmıştır.

Dawkins kitabı için -evrim konusundaki kayıp halka tartışmalarına esprili bir gönderme yaparak- “Yazılarımın kayıp halkası” der ve kitabı şöyle tanımlar:]

« Bu kitap, evrim ‘teorisi’nin aslında -bilimdeki tüm inkâr edilemez veya doğruluğu tartışılamaz olgular gibi- bir olgu olduğu konusundaki kanıtların şahsî bir özetidir. »
(Richard Dawkins)

Tüfek, Mikrop ve Çelik – Jared Diamond

Dünya üzerinde yaşayan bütün insanların 13.000 yıllık tarihi… İnsanlık tarihi, devletler, savaşlar, keşifler, icatlar ve yeniliklerle doludur. İmparatorluklar kurulup yıkılırken, tarihin seyrini değiştiren, kıtaların kaderlerini belirleyen olaylar yaşandı. Ancak insanlık tarihi nasıl başladı ve nasıl şekillendi? Anadolu ve Orta Doğu coğrafyası tarihin akışında neden bu kadar önemli? Neden Avrasya’da atlar evcilleştirilebilirken Afrika’da zebralar evcilleştirilemedi? Neden Amerika kıtasının yerlileri Avrupa’yı istila etmedi de tersi oldu? Neden bazı toplumlar zenginken diğerleri fakir kaldı? Tüfek, Mikrop ve Çelik, insanlık tarihinin en can alıcı ve önemli sorularını soran ve bilimsel kanıtlarla yanıtlayan muhteşem bir eser. Biyoloji, coğrafya, dilbilim ve tarih gibi birçok alandan yararlanarak yazılmış, “Batılı” koşullandırmalardan arınmış, geleceği gösteren bir tarih kitabı. Dinlerin nasıl doğduğu, devletlerin nasıl kurulduğu, mikropların ve onlara bağlı hastalıkların nasıl oluştuğu, tarım ve hayvancılığın hayatımızdaki önemi, yazının neden icat edildiği, insanoğlunun teknolojiyi nasıl ve neden geliştirdiği, insanlık tarihinin temellerinin neler olduğu ayrıntılarıyla bu kitapta inceleniyor.  Ve tüm hikâye bundan 13.000 yıl önce Orta Doğu’da yaşayan bir insanın bir buğday tanesini toprağa ekmesiyle başlıyor.


Komünist Manifesto – Karl Marx ve Friedrich Engels

Karl Marx ve Friedrich Engels’in, Komünistler Birliği’nin programı olarak kaleme aldıkları Komünist Manifesto, 1848 Şubat’ında, tüm Avrupa’nın devrimci ayaklanmalarla çalkalandığı bir dönemde, Londra’nın gösterişsiz bir basımevinde basıldı. Bilimsel sosyalizmin kitlesel siyaset sahnesine çıkışının ilk ciddi işareti olan Manifesto, yayınlandığı günden bu yana en çok okunan ve en çok tartışılan toplumsal ve siyasal metinlerden biri olmakla kalmadı, daha sonraki sosyalist ve komünist partilerin programlarının temelini oluşturdu, dünyanın değişmesinde ve milyonlarca insanın yaşamında belirleyici bir rol oynadı. Modern çağda başka hiçbir siyasal hareket, döneminin toplumsal, ekonomik ve sınıfsal koşullarını kavrayışındaki derinlik, çözümleyişindeki gözüpeklik ve üslubunun gücü bakımından, Manifesto’yla kıyaslanabilecek bir metin ortaya çıkaramadı.

Bugün Marxçı hareketin temel belgesi ve devrimci bir klasik sayılan Komünist Manifesto’yu, Marx ve Engels’in daha sonraki basımlara yazdıkları önsözler eşliğinde, Celâl Üster ve Nur Deriş’in 1978’de yaptıkları çevirinin gözden geçirilmiş basımıyla ve Manifesto’nun Türkiye ve Türkçedeki serüvenine ışık tutan bir önsözle sunuyoruz


Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni – Friedrich Engels

Engels, Alman sosyalist kuramcı. Lutherci sanayici bir babanın oğludur. Berlin’de eğitim gördü, orada Genç Hegelciler grubuna katıldı. Brüksel Komünist Federasyonu Merkez Komitesi’nin sekterliğini yaptı, ihtilâl için Almanya’ya döndü ve orada süreli yayınlar çıkardı, Barmen’deki işçi ayaklanmasına ve Pfalz devrimci ordusunun harekâtına katıldı. Sonrasında İngiltere’ye yerleşti. Eserlerinde diyalektik materyalist düşünceyi tabiat, felsefe, bilim vb. konulara tatbik etti. Paris’te tanıştığı Marx ile birlikte Kutsal Aile, Alman İdeolojisi ve Komünist Manifesto gibi büyük eserler kaleme aldı. Marx’ın eserlerine büyük katkı sağladı, başta Kapital (II. ve III. Cilt) olmak üzere bazı eserlerini de ölümünden sonra Engels yayımladı. İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu kitabıyla işçi sosyolojisini kurdu. Hayatını Marx’ın fikirlerinin başarıya ulaşmasına adadı. İlk kez 1884 yılında basılan Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni’nde Engels, öncü antropolog Lewis H. Morgan’ın yabanıllık-barbarlık-uygarlık ayrımını kullanarak ve Marx’ın elyazmalarından hareketle,  insanlığın kabileden çekirdek aileye, soy düzeninden devlete uzanan gelişimini materyalist bir tarih kavrayışıyla ve herkese hitap eden anlaşılır bir üslupla inceler.


Uygarlık Tarihi – Server Tanilli

Türkiye’de ortaöğretimi, özellikle de liselerin, 1950’lerle beraber gelip girdiği ve bugün de süren bir çıkmazı da şudur: Tarih, felsefe, sosyoloji, edebiyat ve sanat gibi kültürün temel konularında, gençlere -hemen hemen- hiçbir şey verilmiyor; öğrencilerin kafalarına yalan yanlış, abuk sabuk, ipe sapa gelmez birtakım şeyler tıkıştırılıyor. Ne gerçekçi ve bilimsel bir yaklaşım, ne de bir bütün olarak kucaklayış kültürü. Bir bölük pörçüklük, bir derme çatmalık, bir keşmekeş kısacası.

Yazar başta gençlere seslense de, temel kültüre meraklı olan herkesin öğreneceği var bu kitaptan.


II- Neredeyiz?

II. gruptakiler benim mesleğimdeki (Elektrik-Elektronik Mühendisliği) ve uzmanlık alanımdaki (Kontrol Sistemleri) üniversite düzeyindeki temel ders kitaplarının klasik ve önde gelen örnekleridir. İlk beş tanesini benim de öğrenci iken okuduğum bu kitaplar, mesleki formasyonumun oluşumundaki temel taşlar olarak görülebilir.


Sayısal Tasarım (Digital Design) – Morris M. Mano

Sayısal Tasarım, sayısal elektronik devrelerin tasarımı konusuyla ilgilidir. Ayrıca bu konu, lojik tasarım, anahtarlama devreleri ve sayısal sistemler isimleriyle de bilinir. Sayısal devreler; sayısal bilgisayarlar, kontrol sistemleri, veri haberleşmesi ve elektronik sayısal donanımın gerektiği çoğu diğer uygulamaların yer aldığı sistemlerin tasarımında kullanılır. Bu kitap sayısal devrelerin tasarımında temel bir araç sunar ve değişik sayısal tasarım uygulamaları için uygun yol ve yöntemler verir…


Modern Kontrol Mühendisliği – Katsuhiko Ogata

Kontrol Mühendisliği öğrencileri için önemli bir kaynak.


Computer-Controlled Systems: Theory and Design – Karl Johan Åström ve Björn Wittenmark

Bu kitap dengeli bir teori ve bilgisayar kontrollü sistemlerin pratik yönleri bir anket sağlar. Bilgisayar kontrollü sistemlerin tasarım yöntemleri ve pratik yönleri sunulmaktadır. Teoriyi anlamak için MATLAB ve Simulink makrolarının etkileşimli kullanımı. Çalışılan örnekler, MATLAB makroları, çözüm kılavuzları ve anlayışı kolaylaştıran sorunlar gibi kapsamlı pedagojik yardımlar sunar.


Adaptive Control – Karl Johan Åström ve Björn Wittenmark

Alandaki öncülerden ikisi tarafından yazılan bu kitap, başka hiçbir yerde bulunmayan çok sayıda pratik bilgi içermektedir. Yazarlar, okuyucuya içgörü ve anlayış kazandırmak için dikkatli bir şekilde teori ve uygulamayı bükerek uyarlamalı kontrol alanı hakkında kapsamlı bir sunum sunar. İlk baskıya aşina olan kullanıcıların geri bildirimlerinden faydalanarak, materyaller, temel ve uygulamaların daha dengeli ve öğretilebilir bir sunumunu sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve yeniden yazılmıştır.


Circuits, Devices and Systems – Ralph J. Smith

Bu kitap aynı zamanda Tanıtım Mühendisliği Özel Yayıncılık Sistemi’nden de temin edilebilir. Bu kitaptan bölümleri içeren bir kurs paketi oluşturmakla ilgileniyorsanız, 212-850-6272 numaralı telefonu arayarak veya engineerjwiley.com adresine e-posta göndererek daha fazla bilgi alabilirsiniz. Yazarlar, her bölümün başında bir dizi hedef ve ayrıca soyut kavramların net ve kısa bir tanımını sunmaktadır. Öğrencileri pratik problemleri çözmeye hazırlamaya odaklanarak, sayısız renkli örnek içerir. MOSFETS ile ilgili güncellenmiş materyaller, laboratuar çalışmalarında kullanılan CRO, dijital elektroniklerin kapsamlı bir şekilde ele alınması ve hızla gelişen elektronik alanların yanı sıra, geniş kapsamlı yeni terimler ve fikirler sözlüğü içermektedir.


Introduction to Machine Learning – Ethem Alpaydın

“Makine Öğrenmeye Giriş” konuyla ilgili kapsamlı bir ders kitabıdır ve genelde makine tanıtımı öğrenme metinlerinde yer almayan çok çeşitli konuları içerir. Makine öğrenmesi sorunlarına ve çözümlerine birleşik bir tedavi sunmak için istatistikler, örüntü tanıma, sinir ağları, yapay zeka, sinyal işleme, kontrol ve veri madenciliği dahil olmak üzere farklı alanlara dayanan birçok yöntemi tartışır. Tüm öğrenme algoritmaları, öğrencinin kitaptaki denklemlerden bilgisayar programına kolayca geçebilmesi için açıklanmıştır. Kitap, bilgisayar programcılığı, olasılık, matematik ve doğrusal cebir derslerini tamamlamış olan ileri düzey lisans öğrencileri ve yüksek lisans öğrencileri tarafından kullanılabilir. Aynı zamanda, makine öğrenme yöntemlerinin uygulanması ile ilgilenen sahadaki mühendislerin ilgisini çekecektir. Makine öğrenmesini tanımlayan ve makine öğrenimi uygulamalarına örnekler veren bir girişten sonra kitap denetimli öğrenmeyi, Bayesçi karar teorisini, parametrik yöntemleri, çok değişkenli yöntemleri, boyutsallığı azaltma, kümelemeyi, parametrik olmayan yöntemleri, karar ağaçlarını, doğrusal ayrımcılığı, çok katmanlı algılayıcıları, yerel modelleri kapsar. Gizli Markov modelleri, sınıflandırma algoritmalarını değerlendirmek ve karşılaştırmak, çoklu öğrenicileri birleştirmek ve güçlendirme öğrenmesi.


III- Nereye Gidiyoruz?

III. grupta da altı tane bilim kurgu klasiği yer almaktadır. Bu kitaplar bana geleceği hayal etmeyi öğrettiler. Nasıl ki “geçmişi hatırlamak istemeyen onu yeniden yaşamaya mahkum”sa, geleceğini hayal etmeyen de onu kuramaz.

Foundation – Isaac Asimov

Foundation and Empire – Isaac Asimov

Second Foundation – Isaac Asimov

The Gods Themselves – Isaac Asimov

Rendezvous with Rama – Arthur Clarke

Andromeda Strain – Michael Crichton