Küresel Ashoka Fellowship ağına Türkiye’den katılan üç yeni Ashoka Fellowundan biri kurucumuz Mesut Keskin oldu.

Ashoka, dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimci ağıdır. Sistemleri dönüştürme potansiyeline sahip sosyal girişimcileri bir araya getiren ve destekleyen küresel bir sivil toplum kuruluşudur. Acil toplumsal sorunlara etkin ve kalıcı çözümler getiren sosyal girişimcileri tespit eder ve onları küresel bir destek ağında buluşturarak potansiyellerini gerçekleştirmelerini ve çözümlerini yaygınlaştırmalarını sağlar.

Ashoka Türkiye, eğitim, sağlık, çevre, insan hakları, gençlik ve vatandaşlık katılımı gibi birçok farklı alanda sistemleri değiştiren 25 aktif sosyal girişimciden güç alarak Türkiye’de sosyal girişimciliği yeni bir aşamaya taşıyor. 

Bu hedefler doğrultusunda bu yıl 3 sosyal girişimci daha Ashoka Fellowship ağına seçildi. E-Bursum ile kurucumuz Mesut Keskin’in yanı sıra; Türkiye’deki Kadın Balıkçılar ile Huriye Göncüoğlu ve Otsimo ile Zafer Elçik seçildi.