Koç Üniversitesi içerisinde yer alan Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi ve Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, öğrencilere burs imkanı da sağlamaktadır. Eğer ki lisans, yüksek lisans, doktora hatta doktora sonrası için burs arıyorsanız, bu yazımızı mutlaka okuyun! 2018-2019 AKMED ve ANAMED burslarına dair her şey yazımızda!


Koç Vakfı AKMED bursu ön koşulları nelerdir?

Koç Üniversitesi dahilinde olan Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi; öğrencilere proje desteği, doktora sonrası bursu, doktora bursu, yüksek lisans bursu, lisans bursu ve kütüphane araştırma desteği sağlamaktadır. 2017-2018 dönemi için lisans bursu verilmemiştir; 2018-2019 için bu bursun tekrar aktive edilip edilmeyeceğini takip ediyor olacağız.


AKMED proje desteği başvuru ön koşulları nelerdir?

 1.  Başvuru sahipleri başvuru tarihinde doktorasını tamamlamış olmalıdır.
 2.  Proje destekleri yurtiçi ve yurtdışı başvurulara açıktır.
 3.  Kültür Bakanlığı bünyesindeki arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarına doğrudan destek verilmemektedir. Ancak, bütünüyle bir arkeolojik kazı ve yüzey araştırmasına yönelik değil de söz konusu kazı veya yüzey araştırmasındaki bir soruna yönelik projelerle başvuru yapılabilir.
 4.  Projesi sadece restorasyon, analiz, ölçümleme ve değerlendirmeye dayanan çalışmalar destek kapsamı dışındadır.

Başvurular Türkçe veya İngilizce yapılabilir.


AKMED proje desteği başvuru evrakları nelerdir? AKMED bursu gerekli belgeler nelerdir?

 1.  İletişim bilgileri ve varsa yayın listesini içeren özgeçmiş
 2.  Projesinin konusu, yöntemi, amacı, varsa konuyla ilgili önceki çalışmaların özeti, çalışma takvimi ve programı içeren araştırma önerisi (komisyonun yapacağı değerlendirmede araştırma veya proje önerisinin bilimsel formata uygun hazırlanmış ve anlaşılır olmasının, projenin amaç ve yöntemin iyi bir şekilde sunulmuş olmasının puanlamada göz önüne alınacağı unutulmamalıdır)
 3.  Proje bütçesi ve gerekçeleri de içeren harcama listesi
 4.  Eğer proje bir arkeolojik kazı, yüzey araştırması veya müze kapsamındaki bir konuyla veya eserle / eserlerle ilişkiliyse ve bu nedenle Kültür Bakanlığı, kazı veya yüzey araştırması başkanlığı veya müze müdürlüğü izni gerekliyse, söz konusu iznin de başvuru dosyasına eklenmesi gereklidir.
 5. Başvuru dosyası 2019 mayısının başına kadar akmed@ku.edu.tr e-posta adresine dijital olarak gönderilmelidir. Bu tarihten sonra gönderilen dosyalar değerlendirmeye alınamayacaktır.
 6.  Başvuru sürecine ilişkin sorularınız için Tuba Demirtaş (tdemirtas@ku.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.
 7.  Desteklenmesine karar verilen projeler haziran ayı içerisinde AKMED web sayfasında duyurulacaktır.

Not: Başvuru dosyasının veya içeriğinin posta yoluyla gönderilmemesi rica olunur.


AKMED proje desteği ne kadar veriyor?

AKMED proje desteği, hak kazanan öğrencilere bir sefere mahsus 10.000 TL’ye kadar bir ödeme yapar. Bu miktarı kurul belirler.


AKMED doktora sonrası bursu başvuru ön koşulları nelerdir?

AKMED doktora sonrası bursu, Antalya ile ilişkili projesi olanlara verilir. Bursiyerlerin tarih, arkeoloji ya da sanat tarihi bölümlerinden birinde doktoralarını son 5 yılda tamamlamış olmaları ve 45 yaşından gün almamış olmaları gereklidir.


AKMED doktora sonrası bursuna nasıl ve ne zaman başvurulur?

AKMED, mayıs ayınca başvuru almaktadır. Mayıs ayında gerekli evraklar akmed@ku.edu.tr adresine gönderilmelidir.


AKMED doktora sonrası bursu için gerekli evraklar nelerdir?

Bu burs için aşağıdaki belgelerin teslimi gereklidir:

 1.  Başvuru dilekçesi
 2.  İletişim bilgileri ve yayınlarının listesini içeren özgeçmiş
 3.  Proje / araştırma önerisi (en fazla 1000 sözcük)
 4.  İki referans mektubu

AKMED doktora sonrası bursu ne kadar veriyor?

Araştırması gereğiyle Antalya’da ikamet eden araştırmacıya 1 yıl boyunca 1000 Euro verilir.


AKMED doktora bursu başvuru ön koşulları nelerdir?

 1.  Başvuru tarihinde yurtiçinde ve yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumlarının tarih, arkeoloji, sanat tarihi, Eskiçağ dilleri, mimarlık tarihi, kültürel miras ve bağlantılı bilim dallarındaki bölümlerinde doktora öğrencisi olarak kayıtlı olup da tez aşamasında bulunan adaylar başvurabilir (VKV Eğitim Bursları Yönetmeliği 7.3).
 2.  Başvuru dosyaları 2019 mays başına kadar akmed@ku.edu.tr e-posta adresine dijital olarak gönderilmelidir. Bu tarihten sonra gönderilen dosyalar değerlendirmeye alınamayacaktır.

AKMED doktora bursuna nasıl ve ne zaman başvurulur?

Belgeler, mayıs başına kadar akmed@ku.edu.tr adresine gönderilmelidir.


AKMED doktora bursuna başvuru için gerekli evraklar nelerdir?

 1.  İletişim bilgileri ve varsa yayın listesini içeren özgeçmiş
 2.  Tezin konusu, yöntemi, amacı, varsa konuyla ilgili önceki çalışmaların özeti, çalışma takvimi ve programı içeren araştırma önerisi (komisyonun yapacağı değerlendirmede araştırma veya tez önerisinin bilimsel formata uygun hazırlanmış ve anlaşılır olmasının, tezin amaç ve yöntemin iyi bir şekilde sunulmuş olmasının puanlamada göz önüne alınacağı unutulmamalıdır)
 3.  Eğer tez; bir arkeolojik kazı, yüzey araştırması veya müze kapsamındaki bir konuyla veya eserle / eserlerle ilişkiliyse ve bu nedenle Kültür Bakanlığı, kazı veya yüzey araştırması başkanlığı veya müze müdürlüğü izni gerekliyse, söz konusu iznin de başvuru dosyasına eklenmesi gereklidir.
 4.  Hali hazırda başka bir kurumdan destek alınmış ise bu durum belirtilmelidir (VKV Eğitim Bursları Yönetmeliği 7.6).
 5.  Danışmandan alınacak en az bir adet imzalı referans mektubu, doğrudan danışman tarafından AKMED adresine e-posta ile gönderilmelidir.
 6.  Başvuru evrakı (referans mektubu hariç) merkezin e-posta adresine gönderilmelidir.
 7.  Başvuru dosyasının AKMED’e ulaşıp ulaşmadığının kontrolü adayın sorumluluğundadır. Başvuru sürecine ilişkin sorularınız için Tuba Demirtaş (tdemirtas@ku.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.

Not: Başvuru dosyasının veya içeriğinin posta yoluyla gönderilmemesi rica olunur.


AKMED doktora bursu ne kadar veriyor?

Burs miktarı her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup, 2018 yılı için doktora araştırma desteği maksimum 6.000 TL veya karşılığı Avro olarak belirlenmiştir.

Projelere verilecek destekler Burs Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenecek ve Avro ödemeleri, ödeme tarihindeki Merkez Bankası kuru dikkate alınarak başvuru sahibinin hesabına yapılacaktır.


AKMED yüksek lisans bursuna başvuru ön koşulları nelerdir?

 1.  Başvuru tarihinde yurtiçinde ve yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumlarının tarih, arkeoloji, sanat tarihi, Eskiçağ dilleri, mimarlık tarihi, kültürel miras ve bağlantılı bilim dallarındaki bölümlerinde yüksek lisans öğrencisi olarak kayıtlı olup da tez aşamasında bulunan adaylar başvurabilir.
 2.  Başvurular Türkçe veya İngilizce yapılabilir.
 3.  Başvuru dosyaları 4 Mayıs 2018 tarihine kadar akmed@ku.edu.tr e-posta adresine dijital olarak gönderilmelidir. Bu tarihten sonra gönderilen dosyalar değerlendirmeye alınamayacaktır.
 4.  Desteklenmesine karar verilen tez önerileri haziran ayı içerisinde AKMED web sayfasında duyurulacaktır.

AKMED yüksek lisans bursuna başvuru için gerekli evraklar nelerdir?

 1.  İletişim bilgileri ve varsa yayın listesini içeren özgeçmiş
 2.  Tezin konusu, yöntemi, amacı, varsa konuyla ilgili önceki çalışmaların özeti, çalışma takvimi ve programı içeren araştırma önerisi (komisyonun yapacağı değerlendirmede araştırma veya tez önerisinin bilimsel formata uygun hazırlanmış ve anlaşılır olmasının, tezin amaç ve yöntemin iyi bir şekilde sunulmuş olmasının puanlamada göz önüne alınacağı unutulmamalıdır)
 3.  Eğer tez; bir arkeolojik kazı, yüzey araştırması veya müze kapsamındaki bir konuyla veya eserle / eserlerle ilişkiliyse ve bu nedenle Kültür Bakanlığı, kazı veya yüzey araştırması başkanlığı veya müze müdürlüğü izni gerekliyse, söz konusu iznin de başvuru dosyasına eklenmesi gereklidir.
 4.  Hali hazırda başka bir kurumdan destek alınmış ise bu durum belirtilmelidir (VKV Eğitim Bursları Yönetmeliği 7.6).
 5.  Danışmandan alınacak en az bir adet imzalı referans mektubu, doğrudan danışman tarafından AKMED adresine e-posta ile gönderilmelidir.
 6.  Başvuru evrakı (referans mektubu hariç) merkezin e-posta adresine gönderilmelidir.
 7.  Başvuru dosyasının AKMED’e ulaşıp ulaşmadığının kontrolü adayın sorumluluğundadır. Başvuru sürecine ilişkin sorularınız için Tuba Demirtaş (tdemirtas@ku.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.

Not: Başvuru dosyasının veya içeriğinin posta yoluyla gönderilmemesi rica olunur.


AKMED yüksek lisans bursu ne kadar veriyor?

Burs miktarı her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup, 2018 yılı için yüksek lisans araştırma desteği bir defaya mahsus olmak üzere maksimum 2.500 TL veya karşılığı Avro olarak belirlenmiştir. 2019 için açıklama yapılacaktır.


AKMED lisans bursu başvuruları

2017-2018 dönemi için lisans bursu verilmemiştir. 2018-2019’da verilmesi durumunda açıklama siteden yapılacaktır.


AKMED kütüphane araştırma desteği hakkında her şey

 1.  Başvuru her zaman yapılabilir. 2019 için ocak ayında başlayacaktır.
 2.  Aynı kişi yılda birden fazla başvuru yapamaz.
 3.  Araştırmacılar konaklama süresince zamanlarının çoğunu AKMED’de geçirmekle yükümlüdürler. Kütüphane Araştırma Desteği, sadece kütüphane çalışması için verilmektedir. Müze çalışması, ören yeri kazı ve araştırması, yüzey araştırması veya AKMED dışı kültürel etkinliklere katılım gibi başka bir amaç için kullanılamaz.
 4.  Bu sayfanın altında yer alan Başvuru Formu doldurularak online gönderilmelidir.
 5.  Talep edilen tarih aralığı için başvuru, 15 gün öncesinden yapılmalıdır.
 6.  Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri danışmanlarından alacakları bir adet referans mektubunu akmed@ku.edu.tr adresine gönderecektir (veya doğrudan danışman tarafından da aynı adrese gönderilebilir). Öğretim üyeleri için referans mektubu gerekli değildir.

Koç Vakfı ANAMED bursları

Anadolu Medeniyetleri Derneği, çeşitli burslar sağlamaktadır. Tüm bilgilere buradan ulaşılabilir.